Om Per Johansson

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Per Johansson skapat 51 blogginlägg för.
1 01, 2022

Trygg hantering av dina personuppgifter

2022-01-11T10:25:31+01:00

Så behandlar PFF dina personuppgifter

Styrelsen i PFF är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i PFF. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i PFF.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

PFF hämtar in uppgifter direkt från dig. Det gäller Användarnamn, Namn, Adress, e-postadress, Telefonnummer samt uppgifter om vilken Lokalavdelning du vill tillhöra samt datum för inträde i PFF.

För de som har förtroendeuppdrag i PFF (ex. styrelsen, revisorer, valberedning) samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifterna behålls under hela tiden som ett förtroendeuppdrag löper.

När du loggar in på Mitt Konto i PFF på http://pensioneradefarmacevter.se/mitt-konto/ kan du se och ändra i uppgifter som finns om dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i högst tre månader året efter att utträde ur föreningen skett.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna ta fram underlag för statistik och debitering av medlemsavgifter, framtagande av medlemsmatrikel samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter. En annan förutsättning för medlemskap är att vi skall kunna nå dig med nyhetsbrev, officiella handlingar, lokala aktivitetsprogram och dylikt.

Om du begär att alla eller vissa personuppgifter ska tas bort kan du inte längre vara medlem i PFF.

Utlämnande av dina personuppgifter

Uppgifter om medlemskap i PFF och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartners till PFF, t.ex. Apotekarsocieteten, FUG – Farmacevter utan Gränser. I de fall PFF nyttjar externa parters för att hantera administration (t.ex. webbadministration, fakturering, webbdistribution av information (e-brev)) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgifts-biträdesavtal. Om PFF själv lägger ut administration på tredje part måste förbundet teckna personuppgifts-biträdesavtal med denna. Alla handlingar som skickas ut via mejl adresseras till medlemmarna via hemligt konto. Vad gäller e-brev via Post Nord raderas adressuppgifterna efter varje utskick av e-brev.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till PFF:s registeransvarige. Du kan också själv ta ut en rapport i vårt system via Mitt Konto närhelst du önskar.
  • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta PFF:s registeransvarige Radering av vissa eller alla personuppgifter innebär utträde ur PFF.
  • Du kan lämna klagomål om PFF:s hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Kontakta någon i styrelsen. Du kan också skicka ett mail till vår support: E-post: info@pensioneradefarmacevter.se.

Oktober 2021

PFF:s styrelse

 

Trygg hantering av dina personuppgifter2022-01-11T10:25:31+01:00
16 12, 2021

Julbrev

2021-12-16T10:53:16+01:00

PFF NV-SKÅNE – program för våren 2022

Kära farmaceutkollegor!

De flesta av oss pensionärer har fått den tredje vaccindosen mot Covid-19, så vi har vågat planera för gemensamma träffar också till våren. För säkerhets skull begränsar vi antalet deltagare på våra sammankomster för att kunna hålla avstånd. Smittspridningen har tyvärr börjat öka igen, främst bland unga, och vi måste fortsätta att vara försiktiga. Vi hoppas kunna genomföra programmet och kommer naturligtvis att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Else, Kerstin och Kerstin

 

Julbrev2021-12-16T10:53:16+01:00
24 03, 2021

Medlemsbrev

2021-11-02T10:56:12+01:00

2021-03-22

Hej bästa farmacevtkollega!

Jag hoppas som tidigare att ni alla mår bra och har sluppit den här besvärliga och oberäkneliga smittan och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I mitt förra brev från den 30 november så var det oklart om vi skulle kunna ha det uppskjutna årsmötet från 2020 och årsmötet 2021 som ett fysiskt möte eller på annat sätt. Som ni märkt så blev det på ett annat sätt med digital eller postal röstning. Årsmöten har nu genomförts på detta sätt och protokollen kommer att läggas ut på hemsidan. Jag vill ta upp två saker från det senaste årsmötet. Gösta Öhman hälsas välkommen som ny styrelseledamot och efterträder Gunnar Lundberg, som avsagt sig omval. Gunnar tackas för sina värdefulla insatser och många år i styrelsen. I övrigt är styrelsen densamma som tidigare. Det andra jag vill ta upp från årsmötet är beslutet att inte ta ut någon medlemsavgift för 2021. Nu finns det några personer som redan betalat för 2021. Om ni skickar ett mail till mig med telefonnummer eller bankkontonr. så swishar vi alt. sätter in pengarna på bankkontot. Om inte så står medlemsavgiften kvar till nästa år.

När kan vi börja träffas igen och ha olika aktiviteter?

Vi hade ju förhoppningen att detta skulle kunna ske nu i vår men med alla förseningar och tillgång av vaccin samt andra oklarheter så får vi nog bita i det sura äpplet och konstatera att hela våren är körd avseende organiserade aktiviteter. Och därför säger vi liksom tidigare att inte arrangera lokala aktiviteter tills vidare. Hur många smittvågor det kan bli är oklart, men smittan ökar nu igen och en tredje våg ser ut att vara här. Spanska sjukan härjade med tre vågor under 1918–1919 och även med enstaka fall 1920.

Vi har tidigare aviserat att PFF skulle fira sitt 80-årsjubileum under 2020 bla med extra bidrag till lokalavdelningarna på 4 000: – utöver det som normalt erhålls. Då detta inte kunnat utnyttjas 2020 och knappast heller i år så har styrelsen beslutat att det extra bidraget kan utnyttjas även under 2022. Vi räknar ju med att 2022 skall kunna bli ett år då vi äntligen kan fira vårt 80-årsjubileum, både lokalt och i samband med årsmötet 2022. Jag tror att man kan våga börja planera för hösten – så härligt det känns att se framåt!

Nu går vi mot ljusare tider med vårdagjämning och vaccinsprutan inom räckhåll om du inte redan blivit vaccinerad. Snart hoppas jag att vi kan återgå till ett normalt liv.

Håll ut och ta hand om er!

Ola Flink

Ordförande

(070-3503994 eller flink.ola@gmail.com)

 

Medlemsbrev2021-11-02T10:56:12+01:00
17 12, 2020

Inställt vårprogram NV Skåne

2021-11-02T11:00:43+01:00

NV-SKÅNE – våren 2021

Inställt vårprogram NV Skåne

Coronaviruset släpper inte sitt grepp om oss. Med hänvisning till gällande rekommendationer har vi inte vågat planera något program för våren. Vi hoppas att det skall se ljusare ut till hösten.

Ta väl hand om er!

Else, Kerstin och Kerstin

Inställt vårprogram NV Skåne2021-11-02T11:00:43+01:00
1 12, 2020

Medlemsbrev

2021-11-02T10:59:18+01:00

2020-11-30

Hej bästa farmacevtkollega!

I mitt förra brev till dig i augusti så hade jag en förhoppning att pandemin väl ändå måtte ta slut någon gång! Nu ser det ju inte riktigt ut så och man nu får konstatera att vi har en andra våg i Europa och även tycks ha det i Sverige. Ingen kan idag säga hur länge detta kommer att pågå. Därmed kanske det är så att ett vaccin är den enda lösningen på att få stopp på pandemin. Flera bolag som utvecklar vaccin har ju nu rapporterat om god effekt av dessa. Det är ju glädjande att det är en apotekare, Richard Bergström, som är Sveriges vaccinsamordnare. Det känns tryggt. Ett eller flera vaccin tycks kunna finnas tillgängliga tidigt under 2021 under förutsättning att det är effektivt, säkert och godkänns av de regulatoriska myndigheterna.

Jag hoppas som tidigare att ni alla mår bra och sluppit den här besvärliga och oberäkneliga smittan och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Som tidigare rekommenderar vi att inga lokala aktiviteter arrangeras tills vidare.

Som jag skrev i det förra brevet har styrelsen fattat beslut om att det uppskjutna årsmötet 2020 inte kommer att hållas under hösten. Styrelsen har beslutat att ha årsmöte i början av 2021 och då ha årsmöte både för verksamhetsåret 2019 och 2020. Om det blir ett fysiskt möte eller genomförs på något annat sätt får vi återkomma till beroende på hur pandemin utvecklas.

Nu när vi går in i julmånaden så skulle jag redan nu vilja önska er en riktig Glad Lucia, God Jul och ett pandemifritt Gott Nytt År. Om man vill kan man ju gå in på Apotekarsocietetens Kunskapskalender från 2019 för att få lite julstämning. https://www.apotekarsocieteten.se/nyheter/julkalender-2019/

Och det blir en ny kalender från Apotekarsocieteten i år! Denna gång från Hagströmerbiblioteket där Apotekarsocietetens exklusivaste böcker finns.

Håll ut och ta hand om er!

Ola Flink

Ordförande

PS Länken till Apotekarsocietetens kalenders olika luckor har ibland varit svår att öppna sig men jag hoppas att det skall fungera

Medlemsbrev2021-11-02T10:59:18+01:00
29 08, 2020

Medlemsbrev

2021-11-02T11:00:09+01:00

2020-08-27

Hej bästa farmacevtkollega,

I mitt förra brev till dig i juni skulle jag återkomma med detaljer för höstens aktiviteter och program.

Jag hoppas att ni alla mår bra och sluppit den här besvärliga och oberäkneliga smittan.

Tyvärr får man konstatera att Coronapandemin fortsätter och tycks göra så en god tid till.  Den senaste tiden har nedgången i antalet insjuknade fall stannat av, men i vissa regioner tom ökat något efter det att man återgått till arbete efter hemestrar. Risken för en andra våg nu i höst kan inte uteslutas och gör det svårt att planera för några aktiviteter.

Styrelsen har nu fattat beslut om att det uppskjutna årsmötet 2020 inte kommer att hållas under hösten. Man vågar knappt tänka på när vi kommer att kunna ha mötet.

Vi kommer att adjungera Gösta Öhman till styrelsen. Han har föreslagits av valberedningen som ny styrelseledamot och vi skolar in honom fram till årsmötet.

Styrelsen kommer också att föreslå årsmötet 2021 att inte ta ut någon medlemsavgift för år 2021 då i stort sett inga aktiveter kunnat arrangeras i år.

Vi följer som tidigare självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer att vi som är 70+ begränsar våra nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under den rådande pandemin och undviker allmänna färdmedel.

Vi rekommenderar därför att inga lokala aktiviteter arrangeras tills vidare.

Så fort någon ändring sker i Folkhälsomyndighetens rekommendationer återkommer vi.

Jag vill med denna hälsning önska er en fortsatt skön sommar!

Håll ut! Detta måtte väl ändå ta slut någon gång! Men kanske är det så att ett vaccin är den enda lösningen på att få stopp på pandemin.

Ta hand om er!

Med kollegiala hälsningar

Ola Flink

Ordförande

Medlemsbrev2021-11-02T11:00:09+01:00
25 08, 2020

Inställt höstprogram NV Skåne

2021-11-02T11:01:19+01:00

Inställt höstprogram NV Skåne

Coronaviruset ställer fortfarande till det för oss. Med hänvisning till gällande rekommendationer och förhållningsregler planerar vi inte några aktiviteter till hösten. Vi hoppas kunna återkomma med ett trevligt program till nästa år.

Ta väl hand om er! Vi ses till våren.

Else, Kerstin och Kerstin

Inställt höstprogram NV Skåne2021-11-02T11:01:19+01:00
10 07, 2020

PFF Malmö-Trelleborg hösten 2020

2020-07-10T17:13:26+02:00

Vi gör ett försök att träffas igen!

Nedanstående besök är inbokade. Förhoppningsvis har coronatrycket minskat ytterligare tills dess, och vi börjar med en utomhusaktivitet i frisk luft, och där det går lätt att hålla avstånd. Med Hilma af Klint på Moderna Museet väntar vi ytterligare en månad, men sedan tar utställningen oåterkalleligen slut, enligt vad museet meddelar.

Det finns fortsatt en risk att vi måste ställa in dessa träffar, men anmäl er ändå, så får vi se hur det går. Obs tidig anmälan till Hilma af Klint krävs.

Varmt välkomna tillbaka!

Jarl

2020-07-10

PFF Malmö-Trelleborg hösten 20202020-07-10T17:13:26+02:00
Till toppen