Om Per Johansson

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Per Johansson skapat 22 blogginlägg för.
22 05, 2022

Lokalombudsträff på Skansen

2022-05-22T10:55:24+02:00

Torsdagen den 19 maj träffades lokalombuden och styrelsen för erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur vi går vidare efter Covid 19. Ola höll en mycket uppskattad visning av Skansenapoteket.

Lokalombudsträff på Skansen2022-05-22T10:55:24+02:00
13 05, 2022

Gåva till Radiohjälpens insamling för Ukraina

2022-05-13T10:39:23+02:00

Vid årsmötet den 24 mars 2022 gavs styrelsen i uppdrag att bestämma belopp och mottagare av en gåva till förmån för krigets offer i Ukraina. Styrelsen beslutade att ge 10.000 kr till Radiohjälpens insamling.

Gåva till Radiohjälpens insamling för Ukraina2022-05-13T10:39:23+02:00
14 02, 2022

Hej alla PFF:are!

2022-02-14T16:39:22+01:00
Hej alla PFF:are!
Häromdagen fick PFF ett brev från Anders Uppfeldt i Uppsala i vilket han tar initiativ  till att samla in kunskap och erfarenheter från de farmacevter som är födda på 30- och 40-talet och som jobbade på apotek på 50- och 60-talet då apoteksverksamheten var annorlunda mot idag.
Anders initiativ finns närmare beskrivet i bifogade brev. PFF stöder detta!
Läs brevet, fatta pennan och skicka era minnen till honom.
Med hjärtliga hälsningar
Ola Flink
Ordförande i PFF
PS Glöm inte att anmäla er till årsmötet den 24 mars!!
Klicka på länken nedan!
Hej alla PFF:are!2022-02-14T16:39:22+01:00
1 01, 2022

Trygg hantering av dina personuppgifter

2022-01-11T10:25:31+01:00

Så behandlar PFF dina personuppgifter

Styrelsen i PFF är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i PFF. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i PFF.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

PFF hämtar in uppgifter direkt från dig. Det gäller Användarnamn, Namn, Adress, e-postadress, Telefonnummer samt uppgifter om vilken Lokalavdelning du vill tillhöra samt datum för inträde i PFF.

För de som har förtroendeuppdrag i PFF (ex. styrelsen, revisorer, valberedning) samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifterna behålls under hela tiden som ett förtroendeuppdrag löper.

När du loggar in på Mitt Konto i PFF på https://pensioneradefarmacevter.se/mitt-konto/ kan du se och ändra i uppgifter som finns om dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i högst tre månader året efter att utträde ur föreningen skett.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna ta fram underlag för statistik och debitering av medlemsavgifter, framtagande av medlemsmatrikel samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter. En annan förutsättning för medlemskap är att vi skall kunna nå dig med nyhetsbrev, officiella handlingar, lokala aktivitetsprogram och dylikt.

Om du begär att alla eller vissa personuppgifter ska tas bort kan du inte längre vara medlem i PFF.

Utlämnande av dina personuppgifter

Uppgifter om medlemskap i PFF och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartners till PFF, t.ex. Apotekarsocieteten, FUG – Farmacevter utan Gränser. I de fall PFF nyttjar externa parters för att hantera administration (t.ex. webbadministration, fakturering, webbdistribution av information (e-brev)) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgifts-biträdesavtal. Om PFF själv lägger ut administration på tredje part måste förbundet teckna personuppgifts-biträdesavtal med denna. Alla handlingar som skickas ut via mejl adresseras till medlemmarna via hemligt konto. Vad gäller e-brev via Post Nord raderas adressuppgifterna efter varje utskick av e-brev.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till PFF:s registeransvarige. Du kan också själv ta ut en rapport i vårt system via Mitt Konto närhelst du önskar.
  • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta PFF:s registeransvarige Radering av vissa eller alla personuppgifter innebär utträde ur PFF.
  • Du kan lämna klagomål om PFF:s hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Kontakta någon i styrelsen. Du kan också skicka ett mail till vår support: E-post: info@pensioneradefarmacevter.se.

Oktober 2021

PFF:s styrelse

 

Trygg hantering av dina personuppgifter2022-01-11T10:25:31+01:00
24 03, 2021

Medlemsbrev

2021-11-02T10:56:12+01:00

2021-03-22

Hej bästa farmacevtkollega!

Jag hoppas som tidigare att ni alla mår bra och har sluppit den här besvärliga och oberäkneliga smittan och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I mitt förra brev från den 30 november så var det oklart om vi skulle kunna ha det uppskjutna årsmötet från 2020 och årsmötet 2021 som ett fysiskt möte eller på annat sätt. Som ni märkt så blev det på ett annat sätt med digital eller postal röstning. Årsmöten har nu genomförts på detta sätt och protokollen kommer att läggas ut på hemsidan. Jag vill ta upp två saker från det senaste årsmötet. Gösta Öhman hälsas välkommen som ny styrelseledamot och efterträder Gunnar Lundberg, som avsagt sig omval. Gunnar tackas för sina värdefulla insatser och många år i styrelsen. I övrigt är styrelsen densamma som tidigare. Det andra jag vill ta upp från årsmötet är beslutet att inte ta ut någon medlemsavgift för 2021. Nu finns det några personer som redan betalat för 2021. Om ni skickar ett mail till mig med telefonnummer eller bankkontonr. så swishar vi alt. sätter in pengarna på bankkontot. Om inte så står medlemsavgiften kvar till nästa år.

När kan vi börja träffas igen och ha olika aktiviteter?

Vi hade ju förhoppningen att detta skulle kunna ske nu i vår men med alla förseningar och tillgång av vaccin samt andra oklarheter så får vi nog bita i det sura äpplet och konstatera att hela våren är körd avseende organiserade aktiviteter. Och därför säger vi liksom tidigare att inte arrangera lokala aktiviteter tills vidare. Hur många smittvågor det kan bli är oklart, men smittan ökar nu igen och en tredje våg ser ut att vara här. Spanska sjukan härjade med tre vågor under 1918–1919 och även med enstaka fall 1920.

Vi har tidigare aviserat att PFF skulle fira sitt 80-årsjubileum under 2020 bla med extra bidrag till lokalavdelningarna på 4 000: – utöver det som normalt erhålls. Då detta inte kunnat utnyttjas 2020 och knappast heller i år så har styrelsen beslutat att det extra bidraget kan utnyttjas även under 2022. Vi räknar ju med att 2022 skall kunna bli ett år då vi äntligen kan fira vårt 80-årsjubileum, både lokalt och i samband med årsmötet 2022. Jag tror att man kan våga börja planera för hösten – så härligt det känns att se framåt!

Nu går vi mot ljusare tider med vårdagjämning och vaccinsprutan inom räckhåll om du inte redan blivit vaccinerad. Snart hoppas jag att vi kan återgå till ett normalt liv.

Håll ut och ta hand om er!

Ola Flink

Ordförande

(070-3503994 eller flink.ola@gmail.com)

 

Medlemsbrev2021-11-02T10:56:12+01:00
Till toppen