Förbundets historia

Från början var förbundets medlemmar pensionerade apoteksinnehavare och det bildades 9 september 1940. 35 pensionerade apoteksinnehavare var närvarande och 65 fullmakter hade lämnats. Till ordförande valdes apotekare Stellan Gullström.

Enligt stadgarna skulle förbundet citat ”tillvarata medlemmarnas intressen och att inför myndigheter och eljest genom sin styrelse bevaka dessa.” Från början var man inte bara ett förbund för att främja gemenskap bland pensionerade kollegor utan man engagerade sig bl.a. i pensionsfrågor, och det gjorde man under c:a 30 är. Under dessa år beslutades ATP, Apoteksbolaget bildades, basbelopp infördes och förbundet var starkt engagerad i dessa frågor och hur det påverkade medlemmarnas pensioner.

På förslag av styrelsen beslöt årsmötet 7 oktober 1973 ”att bereda alla pensionerade farmacevter tillfälle att inträda i förbundet.” I och med detta ökade förbundets medlemsantal från 172 till 429. Från det förbundet bildades fram till 1980-talet var hjälpverksamheten stor och bidrag utdelades till behövande farmacevter och deras anhöriga ur förbundets fonder. Dessa har nu avvecklats, då behoven inte längre finns.

1994 fick förbundet sin första kvinnliga ordförande Reina Eriksson, och förbundet hade nu blivit ett förbund för främjande av vänskap och gemenskap bland medlemmarna.

Medlemsantalet  är nu drygt 800. Lokalavdelningar har bildats på flera orter, där lokala ombud kallar medlemmarna till träffar och man får tillfälle umgås under trivsamma former. Vi har hittills kunnat lämna bidrag för täckande av omkostnader i samband med träffarna.

Årsmötet hålls i Stockholm under mars månad, och för att medlemmar som inte bor i Stockholm ska ha möjlighet delta, lämnar vi resebidrag för skäliga resekostnader

Vi ger också ut en medlemsmatrikel, som vi förstår är uppskattad. Medlemsavgiften är som alltid i vårt förbund blygsam 150:- per år. (1952 betalade man 6:-, 1953 10:-, 1981 höjdes den till 15:-, under många år betalade vi 30:- , senare 50:-, from 2010 75:-,  from 2017 100:- för att 2023 höjas till nuvarande belopp).