Förbundets styrelse

Vid förbundets årsmöte den 21 mars 2024 valdes följande personer att ingå i styrelsen.

Ola Flink
Ordförande

Trålgränd 3
116 68 STOCKHOLM

Tel: 08-99 05 77
Mobil: 070-350 39 94
E-post: flink.ola@gmail.com

Ulrika Axelsson
Vice ordförande och kontaktperson för kontaktombuden

Sankt Paulsgatan 21 D
416 60  GÖTEBORG

Mobil: 070-577 56 77
E-post: ulrikaaxelsson@gmail.com

Göran Lidgren
Kassaförvaltare

Jakobslundsvägen 46
141 71  SEGELTORP

Mobil: 070-329 57 18
E-post: lidgren.goran@outlook.com

Lars Nyman
Sekreterare

Storgatan 2B
753 31 UPPSALA

Mobil: 070-339 39 32
E-post: lars.m.nyman@gmail.com

Per Johansson
Webbredaktör

Allévägen 47
192 76 SOLLENTUNA

Mobil: 070-324 26 35
E-post: perrbjohansson@bredband2.com

Lena Berggren
Registeransvarig

Myrstigen 19
153 36  JÄRNA

Mobil: 070-618 33 34
E-post: lena.berggren@telia.com

Ingrid Trehn
Registeransvarig

Heliosgatan 60
120 63  STOCKHOLM

Mobil: 070-211 65 17
E-post: ingrid.trehn@gmail.com

Förbundets revisorer

Valda vid förbundets årsmöte den 21 mars 2024

Jan Ernberg
Revisor

Näsbydalsvägen 6 14 tr
183 31 TÄBY

Tel: 08-758 08 92
Mobil: 070-719 48 20
E-post: jan.ernberg@gmail.com

Astrid Kågedal
Revisorssuppleant

Bastugatan 55
118 25 STOCKHOLM

Tel: 08-556 030 74
Mobil: 070-318 00 46
E-post: kagedal@gmail.com

Inga-Lill Furberg
Revisor

Skånegatan 31
412 52 GÖTEBORG

Mobil: 070-279 42 57
E-post: ilfurberg@gmail.com

Valberedning

Valda vid förbundets årsmöte den 21 mars 2024

Ingrid Ström
Sammankallande

Vanadisvägen 8
113 46 STOCKHOLM

Mobil: 070-632 44 66
E-post: iacstrom@gmail.com

Anna-Christna Hedlund

S:t Persgatan 32 C
753 29 UPPSALA

Mobil: 070-698 00 06
E-post: anna-christina@hedlund.se

Monica Hagman

Snipvägen 1
585 77 VRETA KLOSTER