Det här är PFF

PFF har ca 700 medlemmar från hela landet. Förbundet har lokalavdelningar i Dalarna, Göteborg, Malmö-Trelleborg, NV Skåne, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Ystad, Örebro och Östergötland. Är du intresserad av att bli medlem så hittar du mer information här. Förbundet leds av en styrelse, som årligen väljs på ett årsmöte.

Öppet för alla farmacevter from 1973

apo1sml

Historik

PFF bildades i september 1940 och är öppet för alla pensionerade farmacevter.

Mer om förbundets historia hittar du här.

Verksamheten i stort

Möten, träffar, medlemsmatrikel, nyhetsbrev, mm

apo2

Arbetet centralt

PFF har årsmöte en gång om året. Ger också ut en medlemsmatrikel. Informerar om lokala träffar och övriga aktiviteter. Skickar ut nyhetsbrev mm flera gånger per år.

11 lokalavdelningar

lokalavdelningar

Lokalavdelningar

PFF har 11 lokalavdelningar som anordnar aktiviteter nära dig året runt.

Om du vill kolla vad som pågår runt om i landet klicka här.

Icke yrkesverksamma farmacevter som arbetat på apotek, inom läkemedelsindustrin, på olika myndigheter mfl

mbr

PFF’s medlemmar

Medlem i förbundet är varje farmacevt, som erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift (fn. 150 kr). Person, som verksamt gagnat farmacin, men inte är farmacevt, kan även på förslag av styrelsen, antas som medlem av förbundet.

Ola Flink

Ordförande

Lokal kontakt Stockholm

Berit Sjöberg

Sekreterare

Gunnel Bridell

Kassaförvaltare

Övriga i PFF’s styrelse

Per Johansson 
Webbansvarig

Anna-Christina Hedlund
Vice  ordförande

Gösta Öhman

Registeransvarig

Alice Hörnell