Det här är PFF

PFF har ca 900 medlemmar från hela landet. Förbundet har lokalavdelningar i Dalarna, Göteborg, Malmö-Trelleborg, NV Skåne, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Ystad, Örebro och Östergötland. Är du intresserad av att bli medlem så hittar du mer information här. Förbundet leds av en styrelse, som årligen väljs på ett årsmöte.

Öppet för alla farmacevter from 1973

apo1sml

Historik

När PFF bildades i september 1940 var förbundets medlemmar pensionerade apoteksinnehavare. På årsmötet 1973 beslöts ”att bereda alla pensionerade farmacevter tillfälle att inträda i förbundet.”

Mer om förbundets historia hittar du här.

Verksamheten i stort

Möten, utbildningar, träffar, medlemsmatrikel, nyhetsbrev, mm

apo2

Arbetet centralt

PFF har årsmöte en gång om året. Ger också ut en medlemsmatrikel. Informerar om lokala träffar och övriga aktiviteter. Skickar ut nyhetsbrev mm flera gånger per år. Underlättar kontakt mellan/förkovran för medlemmar via olika webbaktiviteter.

11 lokalavdelningar

lokalavdelningar

Lokalavdelningar

PFF har lokalavdelningar och lokala ombud på många platser i Sverige, där man höst och vår arrangerar egna aktiviteter, som stimulerar till gemenskap och förkovran, utvecklar kontakter, mm.

Om du vill kolla vad som pågår runt om i landet klicka här.

Icke yrkesverksamma farmacevter som arbetat på apotek, inom läkemedelsindustrin, på olika myndigheter mfl

mbr

PFF’s medlemmar

Medlem i förbundet är varje farmacevt, som erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift (fn. 100 kr). Person, som verksamt gagnat farmacin, men inte är farmacevt, kan även på förslag av styrelsen, antas som medlem av förbundet.

Ola Flink

B: Ordförande

A: Lokal kontakt Stockholm

Berit Sjöberg

BSekreterare

Gunnel Bridell

BKassaförvaltare

Övriga i PFF’s styrelse

Per Johansson 
B:
 Webbansvarig

Anna-Christina Hedlund
B:
 Vice  ordförande

Gösta Öhman

B: Registeransvarig

Alice Hörnell