Så behandlar PFF dina personuppgifter

Styrelsen i PFF är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i PFF. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i PFF.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

PFF hämtar in uppgifter direkt från dig. Det gäller Användarnamn, Namn, Adress, e-postadress, Telefonnummer samt uppgifter om vilken Lokalavdelning du vill tillhöra samt datum för inträde i PFF.

För de som har förtroendeuppdrag i PFF (ex. styrelsen, revisorer, valberedning) samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifterna behålls under hela tiden som ett förtroendeuppdrag löper.

När du loggar in på Mitt Konto i PFF på https://pensioneradefarmacevter.se/mitt-konto/ kan du se och ändra i uppgifter som finns om dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i högst tre månader året efter att utträde ur föreningen skett.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna ta fram underlag för statistik och debitering av medlemsavgifter, framtagande av medlemsmatrikel samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter. En annan förutsättning för medlemskap är att vi skall kunna nå dig med nyhetsbrev, officiella handlingar, lokala aktivitetsprogram och dylikt.

Om du begär att alla eller vissa personuppgifter ska tas bort kan du inte längre vara medlem i PFF.

Utlämnande av dina personuppgifter

Uppgifter om medlemskap i PFF och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartners till PFF, t.ex. Apotekarsocieteten, FUG – Farmacevter utan Gränser. I de fall PFF nyttjar externa parters för att hantera administration (t.ex. webbadministration, fakturering, webbdistribution av information (e-brev)) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgifts-biträdesavtal. Om PFF själv lägger ut administration på tredje part måste förbundet teckna personuppgifts-biträdesavtal med denna. Alla handlingar som skickas ut via mejl adresseras till medlemmarna via hemligt konto. Vad gäller e-brev via Post Nord raderas adressuppgifterna efter varje utskick av e-brev.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till PFF:s registeransvarige. Du kan också själv ta ut en rapport i vårt system via Mitt Konto närhelst du önskar.
  • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta PFF:s registeransvarige Radering av vissa eller alla personuppgifter innebär utträde ur PFF.
  • Du kan lämna klagomål om PFF:s hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Kontakta någon i styrelsen. Du kan också skicka ett mail till vår support: E-post: info@pensioneradefarmacevter.se.

Oktober 2021

PFF:s styrelse