22 05, 2022

Lokalombudsträff på Skansen

2022-05-22T10:55:24+02:00

Torsdagen den 19 maj träffades lokalombuden och styrelsen för erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur vi går vidare efter Covid 19. Ola höll en mycket uppskattad visning av Skansenapoteket.

Lokalombudsträff på Skansen2022-05-22T10:55:24+02:00
13 05, 2022

Gåva till Radiohjälpens insamling för Ukraina

2022-05-13T10:39:23+02:00

Vid årsmötet den 24 mars 2022 gavs styrelsen i uppdrag att bestämma belopp och mottagare av en gåva till förmån för krigets offer i Ukraina. Styrelsen beslutade att ge 10.000 kr till Radiohjälpens insamling.

Gåva till Radiohjälpens insamling för Ukraina2022-05-13T10:39:23+02:00
Till toppen