Torsdagen den 19 maj träffades lokalombuden och styrelsen för erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur vi går vidare efter Covid 19. Ola höll en mycket uppskattad visning av Skansenapoteket.