Vid årsmötet den 24 mars 2022 gavs styrelsen i uppdrag att bestämma belopp och mottagare av en gåva till förmån för krigets offer i Ukraina. Styrelsen beslutade att ge 10.000 kr till Radiohjälpens insamling.