Kontaktpersoner

Jarl Ingelf
e-post:
jarl.ingelf@gmail.com
Adress: Dag Hammarskjölds torg 9
211 18 MALMÖ
Mob: 070-789 49 94

Lokala aktiviteter i Malmö – Trelleborg, kommande och genomförda