2010-01-25. Leg sjukgymnast Dan Christmansson föreläste om vikten att behålla rörlighet och muskelstyrka hela livet för att t.ex. undvika eller minska smärta i ben-rygg-armar. Kvällen avslutades med övningar.

2010-04-15 .Besök på Sjukhusapoteket i Sundsvall. AC Lena Sundelin redogjorde hur sjukhusapoteken berörts av monopolets avskaffande och om utvecklingen av Sundsvalls sjukhusapotek.

2010-09-06. Visning av Himlabadet. Vårt nya badhus visades av P Ulander. Dyrbart, lyxigt och i världsklass av avancerad utrustning. Unik handikappavdelning, mysig relax- och badavdelning mm.

2010-11-03. Mitt Sverige Vatten. Studiebesök av Sundsvalls reningsverk insprängt under Norra berget. Vi följde avloppsvattnets process genom mekanisk-kemisk och biologisk rengöring.