2009-01-22. Intendent Daniel Eklund informerade om konstnärinnan Linnéa Jörpeland, som gjort/gör skulpturerna ”Gryning, Mötet och Spår till Sundsvalls nya hamn. Invigning om 6 månader.

2009-04-23. Apotekare Anders Pokosta berättade hur det är nu på apoteken och hur det troligen blir med utförsäljningen i ”kluster” och om troliga intressenter. Beslut tas 4 maj av regeringen .

2009-09-18. Åke Hallman f.d Apoteksbolagets VD på besök . Åke H är involverad i Apotekens omreglering och vi fick utförlig information om hela omställningen av monopolets avskaffande.

2009-11-03 .En rundvandring med Intendent Daniel Eklund bland Sundsvalls Museums konstverk. Många värdefulla tavlor och skulpturer med god representation av norrlänningar.