Besök på CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning)

Tid: Onsdagen den 13 februari 2019 (genomförd) kl. 14.00-c:a 15.30

Plats: Klara Norra Kyrkogata 34, Stockholm

Besök på CAN med föredrag om drogutvecklingen och ungdomars droganvändning

Anmälan: Senast den 6 februari till Gunnar Lundberg, kegunnarlundberg@gmail.com eller 073-842 36 41. Max 20 personer (ingen kostnad)