Rapport från våra aktiviteter 2011

2019-05-23T15:20:18+02:00

2011-02-01. Projektet ”Koll på läkemedel”. Apotekare Professor e.m. Lars G. Nilsson besökte oss och informerade om ett projekt som PRO, SPF och Apoteket Farmaci gemensamt genomför. Syftet är bättre läkemedelsbehandling med lämpliga mediciner för äldre samt årlig läkemedelsgenomgång.

2011-05-11. Sundsvalls kyrkogård. En historisk rundvandring med kyrkoherde Stefan Andersson, som berättade om begravda Sundsvallsbor med stor betydelse för stadens utveckling och stenstadens utformning. T.ex. Apotekare Peter Gran, som 1872 köpte Sundsvall enda apotek; Gripen.

2011-09-22 Hur blev det efter avregleringen? Apotekare Anders Pokosta Regionschef ,Region Mitt ,Kronans Droghandel berättade hur det är nu på apoteken, vilka apotekskedjor som finns, vilka förändringar som införts, utbildning mm

2011-01-12 Rätt läkemedel till äldre. Dr Eva Johansson ordförande i Läkemedelskommittén och Läkemedelsenheten berättade om de äldres läkemedelsförbrukning i länet. Informationen avslutades om nya läkemedel.