Rapport från våra aktiviteter 2006

2019-05-23T15:23:56+02:00

2006-04-04. AC Lena Sundelin informerade om utvecklingen inom Apoteket AB.

2006-10-24 Efter lunch besöktes ST-huset och dess mediacenter, där vi fick pröva på att vara journalister.