Rapport från våra aktiviteter 2004

2019-05-09T11:12:03+02:00

Hösten 2004 bildade pensionerade farmacevter en lokalavdelning i Sundsvalls på Gunilla Wormbs initiativ. Avsikten var att vi skulle träffas ett par gånger per termin dels själva mötet med varandra dels någon förkovran och någon gång per år ha något apoteksanpassat.

2004-10-13 Information och diskussionsmöte på stadshusrestaurangen om PFF-Sundsvall

2004-12-10. Blåsarkvintettens Julkonsert avlyssnades på stadshussalongen och därefter intogs lunch i restaurangen.

Cajsa Olson