Det kan ibland vara svårt av olika skäl att delta i PFF’s många lokala aktiviteter. Det händer så mycket runt om i landet och i världen inte minst inom de farmacevtiska och medicinska områdena. Datorn och webben är ett fantastiskt instrument att ta del av och när du själv har tid kolla in vad som händer. Varför t.ex inte göra ett teaterbesök eller ett virtuellt besök på ett museum!

NYHETER

nyheter på teve

Nyheter på TV, i radio eller på webben​, mm

Nyheter om farmacevtiska eller medicinska spörsmål läggs ständigt upp på webben. I våra massmedia, såväl rikstäckande som lokala liksom branschspecifika, belyses ofta ämnen som berör läkemedelsbranschen. Frågor som angår landets pensionärer tas då och då upp. Ett urval publicerar vi fortlöpande, ibland med länkar till bakgrundsmaterial.

Dessa nyheter kommenteras eller debatteras ofta. Nyhetsflöden, rent allmänt, till intressanta artiklar och inlägg publiceras på denna sidas underflikar. Vissa farmacevtiska/medicinska nyheter publiceras också under sidan/fliken MEDIATIPS/NYHETER.

Läs/Kolla mer >

FÖRELÄSNINGAR

nyheter på teve

Föredrag, Teman, mm

Runt om i landet anordnas föredrag och inlägg kring läkemedel/sjukdoms-behandling. En del publiceras också i efterhand på webben eller olika sk Play-kanaler. Där tas också kontinuerligt upp information från kongresser, universitet, institutioner, företag mm. Vi försöker regelbundet presenteras ett urval.

Åtskilliga organisationer har utvecklat intresseväckande sk miniföredrag. Exempel härpå är organisationen TED. Olika läroanstalter har börjat lägga upp sina kurser och föreläsningar på webben, sk MOOC (massive open online courses).

Läs/Kolla mer >

SEMINARIER

nyheter på teve

Inlägg, Debatter, Hearings, mm

Debatter om ex.vis läkemedel, (åldrings)vård och hälsa, mm pågår ständigt. I olika seminarier mm försöker vi spegla skilda ämnesområden och inlägg lite mer ingående ibland kompletterade med diskussioner, ”hearings” eller webbtidning. Botanisera gärna via menyn till höger (datumordning) eller via ikonerna nederst på den sida som kommer upp via länken nedan.

Ibland har vi samlat ihop inslag från olika håll under rubriken TEMA där ett ämne behandlas ur olika synvinklar.

Läs/Kolla mer >