Valberedningens förslag till Årsmötet 2018

 

Styrelse:    
 
Ordförande Ola Flink 1 år nyval
     
Ledamöter Alice Hörnell 1 år omval
  Gunnel Bridell 1 år omval
  Per Manell 1 år omval
  Gunnar Lundberg 1 år omval
  Per Johansson 1 år nyval
  Suzanne Elinder 1 år nyval
     
Revisorer Eva-Lena Ahlesten 1 år omval
  Mariana Cederstam 1 år nyval
     
Revisorssuppleant Jan Ernberg 1 år omval
     
Valberedning har Barbro Mörck sammankallande
 varit: Kerstin Bokedal
Leif V. Eriksson
     

Dokumentet i PDF-format för nedladdning!
Valberedningens förslag till Årsmötet 2018