Valberedningens förslag till Årsmötet 2017

 

Styrelse:    
 
Ordförande Inger Sandahl 1 år omval
     
Ledamöter Alice Hörnell 1 år omval
  Mariana Cederstam 1 år omval
  Roland Fernström 1 år omval
  Gunnar Lundberg 1 år omval
  Gunnel Bridell 1 år nyval
  Per Manell 1 år nyval
     
Revisorer Karin Nilsson 1 år omval
  Eva-Lena Ahlesten 1 år omval
     
Revisorssuppleant Jan Ernberg 1 år omval
     
Valberedning: Barbro Mörck sammankallande
  Kerstin Bokedal  
  Leif V. Eriksson  
     

Dokumentet i PDF-format för nedladdning!
Valberedningens förslag till Årsmötet 2017