Träning som gör oss friskare.
(UR Samtiden – Vikten av vikten)

Ur ett hälsoperspektiv är det bättre att vara tränad och lite överviktig än smal och otränad, säger fysioterapeuten Åsa Tornberg. Den som inte tränar löper större risk för typ 2-diabetes.
Mycket pekar på att det krävs en viss träningsvolym, men även intensiteten på träningen är viktig för att göra cellerna insulinkänsliga, menar Åsa Tornberg. Att lägga in högintensiva intervaller i sin träning gör den mer effektiv. Dock är det alltid bättre med lite träning än ingen träning alls.

(ca 9 min)

Inspelat på Skånes universitetssjukhus, Lund, den 4 november 2015 Arrangör: Lunds universitet.