Hållbart ätande.
(Ingår i SUS:s serie Hållbar sjukvård)

Docent Klas Sjöberg från ”Gastronomiska kliniken”, knyter humoristiskt och intelligent ihop ätandet, hälsan och miljöpåverkan.
Han berättar om matens och dieternas betydelse för hälsa och klimat. (ca 31 min)