Genmodifiering kan nu förändra en hel art – för alltid.
(TED Talks – febr 2015)

Drivande gener med CRISPR, möjliggör det för forskare att förändra DNA-sekvenser och garantera att den nya genetiska egenskapen nedärvs av framtida generationer, vilket ger möjligheten att förändra arter för alltid.

Mer än någonsin lämnar tekniken oss med frågor: Hur kommer denna nya kunskap att påverka mänskligheten? Vad ska vi göra för förändringar? Är vi gudar nu?

Följ med Jennifer Kahn i hennes begrundande över dessa frågor, där hon delger ett potientiellt viktigt användningsområde för drivande gener; utvecklandet av sjukdomsresistenta myggor, som skulle kunna slå ut malaria och Zika.

(ca 12,5 min)

(TED Talks – febr 2015).