Robert Waldinger: Hur får man ett bra liv? Slutsatser från den längsta studien om lycka.
(TED Talks)

Vad gör att vi blir lyckliga och må bra genom livet? Om du tror det är berömmelse och pengar, så är du inte ensam, men enligt psykiatrikern Robert Waldinger, så har du fel. Han är ansvarig för en studie som pågått i 75 års tid, som handlar om vuxenlivets utveckling, och han har tillgång till unik data om sann lycka och tillfredsställelse. I detta tal delar han med sig av tre viktiga slutsatser från denna studie, men ger även lite praktiska råd, lika gamla som gatan, om hur man får ett bra, långt liv.

Dr Robert Waldinger är klinisk professor i psykiatri vid ”Harvard Medical School”, tillika chef för ”Centrum för psykodynamisk terapi och forskning vid Massachusetts General Hospital” samt chef för ”Harvard Study of Adult Development”. I sin studie har han följt två grupper män över 75 år. Dr Waldinger har nu utökat studien till att omfatta även barnen till dessa män för att förstå hur uppväxtförhållanden samt utveckling och mognad under barn- och ungdomstiden påverkat hälsa och välbefinnande när de nu befinner sig i medelåldern.

(ca 13 min)