1301, 2018

Valberedningens förslag

2018-01-13|Etiketter: , , , , , , , |

Valberedningens förslag till Årsmötet 2018

 

Styrelse:
 
 

 

Ordförande
Ola Flink
1 år nyval

 
 
 

Ledamöter
Alice Hörnell
1 år omval

 
Gunnel Bridell
1 år omval

 
Per Manell
1 år omval

 
Gunnar Lundberg
1 år omval

 
Per Johansson
1 år nyval

 
Suzanne Elinder
1 år nyval

 
 
 

Revisorer
Eva-Lena Ahlesten
1 år omval

 
Mariana Cederstam
1 år nyval

 
 
 

Revisorssuppleant
Jan Ernberg
1 år omval

 
 
 

Valberedning har
Barbro Mörck
sammankallande

 varit:
Kerstin Bokedal

Leif V. Eriksson

 
 
 

Dokumentet i PDF-format för nedladdning!
Valberedningens förslag till Årsmötet 2018

1401, 2017

Valberedningens förslag 2017

2017-01-14|Etiketter: , , , , |

Valberedningens förslag till Årsmötet 2017

 

Styrelse:
 
 

 

Ordförande
Inger Sandahl
1 år omval

 
 
 

Ledamöter
Alice Hörnell
1 år omval

 
Mariana Cederstam
1 år omval

 
Roland Fernström
1 år omval

 
Gunnar Lundberg
1 år omval

 
Gunnel Bridell
1 år nyval

 
Per Manell
1 år nyval

 
 
 

Revisorer
Karin Nilsson
1 år omval

 
Eva-Lena Ahlesten
1 år omval

 
 
 

Revisorssuppleant
Jan Ernberg
1 år omval

 
 
 

Valberedning:
Barbro Mörck
sammankallande

 
Kerstin Bokedal
 

 
Leif V. Eriksson
 

 
 
 

Dokumentet i PDF-format för nedladdning!
Valberedningens förslag till Årsmötet 2017

1201, 2016

Valberedningens förslag

2016-01-12|Etiketter: , , , , |

Valberedningens förslag till Årsmötet 2016

 

Styrelse:
 
 

 
 
 

Ordförande
Inger Sandahl
1 år omval

 
 
 

Ledamöter
Alice Hörnell
1 år omval

 
Mariana Cederstam
1 år omval

 
Roland Fernström
1 år omval

 
Ingela Klingberg
1 år omval

 
Britta  Lisper
1 år omval

 
Gunnar Lundberg
1 år omval

 
 
 

Revisorer
Karin Nilsson
1 år omval

 
Eva-Lena Ahlesten
1 år omval

 
 
 

Revisorssuppleant
Jan Ernberg
1 år omval

 
 
 

Valberedning:
Barbro Mörck
sammankallande

 
Kerstin Bokedal
 

 
Leif V. Eriksson
 

 
 
 

Dokumentet i PDF-format för nedladdning!
Valberedningens förslag till Årsmötet 2016