1010, 2017

SEMINARIER oktober 17 – Stroke

2017-10-10|Etiketter: , , , , , , , , |

Bort med proppen vid stroke!
(VLL/Vimeo)

Johan Jacobsson, överläkare i neurologi berättar om stroke i allmänhet och nya metoder att avlägsna proppar vid stroke. Metoder som revolutionerat behandling.

Att operera bort proppen vid stroke och inte bara lösa upp den har fördelar för både patienten och omsorgen.

Om blodproppen tas bort med ett instrument i hjärnan så minskas risken […]

111, 2016

SEMINARIER nov. 2016 – Robotträning efter stroke

2016-11-1|Etiketter: , , , , , , , , , |

På gång – robotträning efter stroke.
(VLL/Vimeo)

Charlotte Häger, professor i fysioterapi.

Hennes forskning är inriktad på människans sensorimotoriska kontroll och speciellt i relation till hur denna påverkas vid olika skador och sjukdomar. Sensorimotorisk kontroll innebär att hjärnan med hjälp av olika sensoriska och motoriska system kan kontrollera våra muskler på ett så effektivt och bra sätt som […]

804, 2015

TEMA – Hjärtsjukdomar. Stroke

2015-04-8|Etiketter: , , , , , , , , |

(UR Samtiden Våra sjukdomars historia 2013)
Antalet människor som drabbas av stroke ökar. Varför sker detta och hur kan man förebygga sjukdomen? I detta program tas även dess ursprung och orsaker upp, samt hur man kan bota och rehabilitera sig efter en stroke. Och vilken betydelse har egentligen storleken på våra hjärnor?  (ca 48 min)