2906, 2016

SLS – Alice Tegnér

2016-06-29|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Barnvisor för barn och barnbilder för vuxna.
(SLS – Konst&Läkekonst/SR Dokumentär)

Medverkande: Christina Tobeck, Magnus Winbladh, prof em, barnläkare, Hillevi Martinpelto, sopran, hovsångerska och Michael Engström, pianist.

Här lite bakgrundsinfo.
För drygt 150 år sedan föddes hela Sveriges vismamma Alice Tegnér (1864 i Karlshamn). Blekingeflickan Alice Sandströms livsbana var utstakad. Hon skulle studera på Kungliga Musikaliska Akademiens konservatorium och bli […]

1204, 2016

SLS – Nya och dyra läkemedel.

2016-04-12|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Nya och dyra läkemedel.
(SLS – Kunskap&Läkekonst)

Föreläsning och frågestund ledd av Rickard Malmström, doc och öl. vid KI samt Stefan Back, ordf. i NT-rådet och medicinsk rådgivare Region Gävleborg.

Här lite bakgrundsinfo.
Vårdens kostnader stiger i takt med att nya läkemedel mot cancer och sällsynta sjukdomar kommer ut på marknaden. Världens årliga nota för läkemedel spås öka med […]

1205, 2015

SLS – Kunskap & Läkekonst.

2015-05-12|Etiketter: , , , , , , , , , |

Föreläsning och frågestund kring Tankar om allmänmedicin ledd av Christer Petersson, med dr och allmänläkare.

Om kunskap och praktisk medicin grundad i föredragshållarens egna erfarenheter av patienter, kollegor och sjukvård. Framställningen är personlig och växlar mellan konkret och abstrakt. Relationen mellan konst och vetenskap är ett annat tema som återkommande och exemplifieras utifrån litteraturen och egna erfarenheter. […]

505, 2015

I PIPELINE, maj

2015-05-5|Etiketter: , , , , , , , |

SLS – Kunskap&Läkekonst – Tankar om allmänmedicin

Huvudsyftet är att visa på kunskapens mångfald och försvara läkekonsten i dess betydelse av praktiskt kunnande baserat på vetenskap, erfarenhet och ett gott omdöme.
Kommer i Maj. Publicerat.

1203, 2015

SLS – Huden i konst och medicin

2015-03-12|Etiketter: , , , , , |

Föreläsare: Ann Pontén, docent i dermatologi men hon har också varit verksam som konstnär och disputerade nyligen igen med avhandling om konstnären Marcel Duchamp.

Det är inte överraskande att huden är det kroppsorgan som sannolikt oftast avbildas inom konsten – men exakt hur väljer konstnärer inom olika historiska skeden och genrer att avbilda den levande […]

1209, 2014

SLS – Om cancermediciner

2014-09-12|Etiketter: , , , , , , , |

Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Problem och möjligheter.

Jonas Bergh (moderator), Professor Karolinska institutet, extern konsult/expert för LMV och EMA.
Det har skett en explosionsartad kunskapsutveckling avseende förståelsen av cancercellernas biologi. De senaste åren ser man också en glädjande utveckling med ett flertal nya viktiga cancermediciner med vissa fall mycket tydliga behandlingseffekter.
Sedan 2005 […]

1204, 2014

SLS – Levnadsvanor

2014-04-12|Etiketter: , , , , , , |

Levnadsvanor och läkarrollen

Medverkande: Peter Friberg, Åke Andrén-Sandberg, Maj-Lis Hellenius, Richard Löfvenberg, Hans Gilljam, Mats Börjesson, Kristina Hambreus, Lars Weinehall, Astri Brandell Eklund, Karin Guldbrandsson, mfl.
Varje år genomför svenska läkare över sju miljoner samtal om levnadsvanor. Med rätt metoder och attityd kan vården hjälpa och stötta människor till att göra hälsosammare val. Och det lönar sig.
(SLS […]

2103, 2014

SLS – Politisk psykiatri.

2014-03-21|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , |

Konst & Läkekonst: Politisk psykiatri – livsöden, musik och poesi.
(SLS – Tisdagsklubben)

Medverkande: Anita Dahl, Bertil Wikman, Lars Sjöstrand, Kerstin Hulter Åsberg.
Politisk psykiatri. Hur olika författare och andra konstnärer försågs med psykiatriska diagnoser i det forna Sovjet med Lars Sjöstrand. Programmet illustreras med musikinslag med Hans Persson. (ca 1 tim 6 min).

503, 2014

SLS – Mat och måltid i bibeln.

2014-03-5|Etiketter: , , , , , , , , , |

Konst & Läkekonst: Mat och måltid i bibeln.
(SLS – Tisdagsklubben)

Medverkande: Kjell Kallenberg, präst i Svenska Kyrkan och professor vid Universitetssjukhuset Örebro.
I profeten Jesajas vision om den yttersta tiden bjuder Herren själv in till en festmåltid med ”feta rätter och starkt vin” (Jes 25:6-8). Det låter hoppfullt. Men det är inte så det börjar utan väsentligt […]