SLS – Om cancermediciner

2014-09-12|Etiketter: , , , , , , , |

Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Problem och möjligheter.

Jonas Bergh (moderator), Professor Karolinska institutet, extern konsult/expert för LMV och EMA.
Det har skett en explosionsartad kunskapsutveckling avseende förståelsen av cancercellernas biologi. De senaste åren ser man också en glädjande utveckling med ett flertal nya viktiga cancermediciner med vissa fall mycket tydliga behandlingseffekter.
Sedan 2005 […]