1611, 2015

NYHETSTIPS nov 2015 – om FuG:s projekt ”Farmaceutkompis”

2015-11-16|Etiketter: , , , , , , |

Ställ upp som ”Farmaceutkompis”!

PFF stödjer ju FuG (Farmacevter utan Gränser) och vill uppmärksamma medlemmarna om organisationens projekt ”Farmaceutkompis”, som nyligen dragits igång.

Projektet vill möjliggöra för nyanlända akademiker i allmänhet och farmacevter i synnerhet att enkelt få en kontakt in i det svenska samhället via personer verksamma inom eller som i övrigt har kännedom, kunskaper eller […]

1802, 2014

TEMA – Hållbar sjukvård.

2014-02-18|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Den klimatsmarta kliniken.
(Ingår i SUS:s serie Hållbar sjukvård)

Projekt inom vården för att minska klimatpåverkan. Projektet CLIRE undersöker hur sjukvårdens kan minska sin påverkan på klimatet.
Anna Palminger och Jenny Wanegård berättar. (ca 47 min)