1205, 2015

SLS – Kunskap & Läkekonst.

2015-05-12|Etiketter: , , , , , , , , , |

Föreläsning och frågestund kring Tankar om allmänmedicin ledd av Christer Petersson, med dr och allmänläkare.

Om kunskap och praktisk medicin grundad i föredragshållarens egna erfarenheter av patienter, kollegor och sjukvård. Framställningen är personlig och växlar mellan konkret och abstrakt. Relationen mellan konst och vetenskap är ett annat tema som återkommande och exemplifieras utifrån litteraturen och egna erfarenheter. […]

1804, 2014

TEMA – Artros.

2014-04-18|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

Alla kan drabbas.
(UR Samtiden/SUS seminarium – Leder rör oss alla)

Det har skett en revolution i vården av artrospatienter. De flesta kan idag leva ett nära nog normalt liv, berättar Ingmar Petersson professor i reumatologi och försäkringsmedicin. (ca 13 min)