2409, 2015

TEMA – Hörsel. Stamceller

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Kan stamceller laga hörselnerver?
(UR Samtiden; Hörsel – begränsningar och möjligheter)

Forskaren och verksamhetschefen Petri Olivius arbetar tillsammans med sin forskargrupp med att utveckla en metod för att kunna ersätta skadade hörselnerver. Än så länge är metoden endast på försöksstadiet, och det vi gör är att inplantera stamceller till hörselnerven på våra försöksdjur, säger Petri Olivius. Om hörselnerven […]

2409, 2015

TEMA – Hörsel. Hörapparater

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Hörapparat och individ.
(UR Samtiden; Hörsel – begränsningar och möjligheter)

Vi blir allt äldre, och fler och fler kommer att behöva hörapparat i framtiden. Peter Nordquist, forskare i hörselteknik, berättar vad som är viktigt att tänka på när man skaffar den här typen av hjälpmedel. En hörapparat idag är så pass avancerade att den kan känna igen vilken […]

2409, 2015

TEMA – Hörsel. Hörselforskning

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , |

Aktuell hörselforskning på KI.
(UR Samtiden; Hörsel – begränsningar och möjligheter)

Ann-Christine Johnson forskar om riskfaktorer av hörselskador i arbetslivet och ger här några smakprov på den forskning som bedrivs vid Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska institutet i Stockholm. Bland annat berättar hon om ett projekt som pågår bland förskolepersonal där man tittar på hur mycket […]

2409, 2015

TEMA – Hörsel

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Medicinska aspekter på hörsel.
(UR Samtiden; Hörsel – begränsningar och möjligheter)

Överläkaren Elina Mäki-Torkko redovisar resultat från en studie med runt 100 vuxna som fått cochleaimplantat (CI) inopererat. Även närstående har fått vara med och svara på frågor om förväntningar och erfarenheter. Medelåldern bland dem som opererades var 61 år med en spridning mellan 25 och 88 år. […]