110, 2016

FÖRELÄSNINGAR okt 2016 – Njutning, hjärnans tolkning

2016-10-1|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Hjärnans tolkning av verkligheten.
(UR Samtiden Tema)

Vad är det som gör att vi upplever lycka, förälskelse eller meningen med livet? Vår hjärna är en salig blandning av värderingar, erfarenheter och kemi. Men den är också plastisk och kan därför tränas till att se omvärlden i positivt ljus. Ämnesexperter berättar varför vi upplever samma verklighet på så […]

709, 2016

TEMA sept 2016 – Träna hjärna – Hjärnvägen.

2016-09-7|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

Hjärnvägen hela resan.
(UR Samtiden – Vetenskapsfestivalen 2016)

Fysisk aktivitet är en förutsättning för aktiv hjärnverksamhet, och det gäller hela livet. I detta panelsamtal diskuteras hur vi går vidare så att den numera forskarstödda tesen får genomslag – i skola och undervisning, i arbetsliv och i samhällsfunktioner, i idrott, hela livsresan.
Medverkande: Georg Kuhn, professor i regenerativ neurovetenskap, […]

1003, 2016

FÖRELÄSNING – om MS-vård

2016-03-10|Etiketter: , , , , , , , , , |

Bästa MS-vården i landet.
(VLL/Vimeo)

Jonatan Salzer, ST-läkare i neurologi och medicine doktor.

Multipel skleros (ms) är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom i det centrala nervsystemet (CNS). Vid ms angrips CNS av det egna immunförsvaret. Orsaken till denna felaktiga reglering är okänd. Vita blodkroppar tar sig genom kärlväggen och in i CNS och ger upphov till inflammatoriska härdar […]

2004, 2014

TED – Dieter fungerar oftast inte.

2014-04-20|Etiketter: , , , , , , , , , |

Sandra Aamodt: Varför dieter oftast inte fungerar.
(TED talks – juni 2013)

I USA har 80 procent av flickorna bantat någon gång innan de fyllt 10 år. I detta ärliga tal berättar neurolog Sandra Aamodt rakt på sak sin egen personliga historia för att åskådliggöra en viktig lärdom om hur hjärnan kontrollerar våra kroppar. Hon förklarar forskningen bakom […]

2004, 2014

TED – Varför sover vi?

2014-04-20|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Russell Foster: Varför sover vi?
(TED talks – juni 2013)

Russell Foster är neuroforskare inom området cirkadisk dygnsrytm: Han studerar sömncyklerna i hjärnan. Han ställer frågan: Vad vet vi om sömn? Inte mycket, med tanke på att vi sover under en tredjedel av våra liv. I denna föreläsning får vi ta del av tre populära teorier om varför […]

1504, 2014

FÖRELÄSNING – Hjärntrötthet.

2014-04-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , |

När hjärnan inte orkar, om hjärntrötthet och behandlingsmöjligheter.
(Gbg Univ. – Akademisk kvart)

Här berättar Lars Rönnbäck, professor, överläkare i neurologi och Birgitta Johansson, forskare, filosofi doktor i neuropsykologi om hur de arbetar med att hjälpa hjärntrötta personer med både mediciner och även med mindfulness.
”Hushåll med din mentala energi” säger professor Lars Rönnbäck. Att vara hjärntrött har […]