2609, 2018

Årsmötesprotokoll 2018

2018-09-26|Etiketter: , , , , , , |

2803, 2017

TEMA mars 2017 – HJÄRTAT – Flimmer.

2017-03-28|Etiketter: , , , , , , , , , |

När hjärtat tappar takten.
(LiU – Forskning i framkant: Sara Liin)

Sara Liin, biträdande lektor vid avdelningen för cellbiologi, berättar

De flesta har nog upplevt när hjärtat slår ett dubbelslag. Obehagligt men oftast helt ofarligt. Men vad händer när hjärtat helt tappar sin rytm och börjar flimra? Och går det att få hjärtat friskt igen?

Sara Liin, biträdande lektor […]

2803, 2017

TEMA mars 2017 – HJÄRTAT – PAH.

2017-03-28|Etiketter: , , , , , , , , , |

En ovanlig men viktig hjärt-lungsjukdom.
(VLL/Vimeo)

Stefan Söderberg, överläkare i kardiologi och universitetslektor, berättar med utgångspunkt från djurvärlden (tordmular, sebror mm) om PAH (pulmonell arteriell hypertension), dvs förhöjt blodtryck i lungkretsloppet, och som är en svårupptäckt sjukdom. Den är så ovanlig att ibland inte ens läkarna känner till den.

Varje år drabbas ett hundratal av sjukdomen, vilken finns i […]

2803, 2017

TEMA mars 2017 – HJÄRTAT – KBT-behandling.

2017-03-28|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Internetbaserad KBT för icke-kardiell bröstsmärta.
(LiU – Forskning i framkant: Håkan Olausson)

Ghassan Mourad, universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad, berättar

Många patienter med icke-kardiell bröstsmärta tror sig ha en oupptäckt hjärtsjukdom och undviker aktiviteter som de tror kan förvärra bröstsmärtan och skada hjärtat. Detta kan ha negativ inverkan på det dagliga livet, samt leda till psykisk ohälsa, ökad […]

2703, 2017

SEMINARIER mars 2017 – Balans och appar.

2017-03-27|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Bättre balans med app i telefonen.
(VLL/Vimeo)

Marlene Sandlund, fysioterapeut och biträdande universitetslektor.

Träningsapp för äldre minskar fallskador.

”Säkra Steg” är en applikation med syfte att motivera äldre personer över 70 år att träna för att minska fallrisken. Appen är resultatet av ett nära samarbete mellan forskare och medborgare mellan 70 och 80 år.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken att […]

2503, 2017

NYHETER – FATIQUE och motion

2017-03-25|Etiketter: , , , , , , , , , |

”En medicin med samma goda effekt som träning skulle ge Nobelpriset”.
(TV4 – Malou Efter tio – 17 mars 2017)

De flesta cancerpatienter lider av trötthet och kraftlöshet s.k fatique, och 30% lider av det även efter att ha blivit friskförklarad. Nu visar flera sammanlagda studier att motion är bästa behandlingsformen mot fatique. Karin Nord, professor i […]

2503, 2017

NYHETER – FREIA-laboratoriet Uppsala.

2017-03-25|Etiketter: , , , , , , , , |

FREIA-laboratoriet Uppsala universitet.
(YouTube/UU 2017-03-16)

På Uppsala universitet finns FREIA-laboratoriet. Här testar och utvecklar fysiker, ingenjörer och tekniker från hela världen ny instrumentering och nya acceleratorer.

Acceleratorer används bland annat för fysikforskning och för utveckling av nya material och för diagnostisering och behandling av sjukdomar och för arkeologisk datering. FREIA-laboratoriet deltar i uppbyggandet av European Spallation Source (ESS) […]

2503, 2017

NYHETER – Huvudvärk.

2017-03-25|Etiketter: , , , , , , , |

Så lindrar de huvudvärken bäst.
(TV4/YouTube; Malou Efter tio 2017-03-13)

Läkaren och forskaren Viveca Gyberg om varför vi får ont i huvudet, när huvudvärken är farlig och hur du får bästa lindring.

(ca 11,5 min)

(TV4 Malou Efter tio).

1803, 2017

FÖRELÄSNING Årsmötet 2017 – Bodil Jönsson

2017-03-18|Etiketter: , , , , , |

Bodil Jönsson – ”Tiden, tiden, alltid denna tiden”.
(ÅRSMÖTE PFF 2017)

 
Bodil Jönsson professor emerita, Lunds Universitet var gästföreläsare på PFF’s Årsmöte på Westmanska huset, Stockholm, tisdagen den 14 mars 2017.

Ett utförligare referat samt en kort sammanfattning av själva årsmötet finns via denna länk.

1803, 2017

Årsmötesprotokoll

2017-03-18|Etiketter: , , , , , |

Protokoll från årsmötet tisdagen den 14 mars 2017  kl 15.00
på Westmanska konferens, Holländargatan 17 Stockholm

  Årsmötesförhandlingar:

Ordföranden, Inger Sandahl, förklarade mötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna.
Beslutade mötet att anmälningslista gäller som röstlängd. Antal närvarande medlemmar 87 st. Bil.1.
Valdes Kerstin Bokedal att jämte ordföranden justera protokollet från årsmötet.
Kallelse till årsmötet hade skett i behörig ordning. […]