1907, 2017

SEMINARIER – Almedalen. Stamceller och regenerativ medicin

2017-07-19|Etiketter: , , , , , , , , , |

Hopp eller hajp?
(LU YouTube – Almedalen)

Förhoppningarna på stamceller och regenerativ medicin är stora. Men det finns de som menar att förhoppningarna varit orealistiska och utfästelserna för tvärsäkra. Skapar vi förväntningar hos sjuka, anhöriga, finansiärer och politiker som inte alltid är realistiska?

(ca 89 min)

(Lunds Univ. Almedalen den 5 juli 2017).

1605, 2017

SEMINARIER maj 17 – Livsstil och sjukdomsrisk

2017-05-16|Etiketter: , , , , , , , , |

Livsstil och sjukdomsrisk lika för alla.
(LU YouTube – Crafoord vetenskapsluncher)

Isabel Drake, forskare i epidemiologi

Alla blir inte sjuka trots att de har anlag för astma, bröstcancer, schizofreni, hjärt- och kärlsjukdomar eller något annat. Livsstilen har stor betydelse för om sjukdomar bryter ut eller inte. Gifter, stress och näringsbrister är faktorer som kan utlösa symtom.

Många studier har […]

1605, 2017

SEMINARIER maj 17 – Behandling vid hjärnblödning

2017-05-16|Etiketter: , , , , , , , , |

Framtidens behandling vid hjärnblödning.
(LU YouTube – Crafoord vetenskapsluncher)

Magnus Gram, doktor i medicinsk vetenskap

(ca 34 min)

(Lunds Univ. Vetenskapslunch på Martas Café, Stadsbiblioteket i Lund den 5 april 2017).

1605, 2017

SEMINARIER maj 17 – Glutenintolerans och probiotika

2017-05-16|Etiketter: , , , , , , , , , |

Kan glutenintolerans förhindras med probiotika?
(LU YouTube – Crafoord vetenskapsluncher)

Daniel Agardh, docent i pediatrik och barnläkare

Tillskott av probiotiska bakterier kan ge kroppen hjälp till läkning genom att balansera tarmfloran och hjälpa tarmslemhinnan att läka. Vidare har probiotiska bakterier en balanserande effekt på immunsystemet, minskar mängden toxiska och cancerogena ämnen i tarmen och förbättrar nedbrytning och upptag […]

1605, 2017

SEMINARIER maj 17 – Kolesterol och bröstcancer

2017-05-16|Etiketter: , , , , , , , , , |

Påverkar kolesterol bröstcancer?
(LU YouTube – Crafoord vetenskapsluncher)

Signe Borgquist, docent i onkologi.

Drygt åttatusen kvinnor om året får bröstcancer i Sverige. Siffran ökar varje år och motsvarar nästan ett insjuknande i timmen.
Med nuvarande trend kommer var åttonde nyfödd flicka att drabbas under sin livstid. Men det handlar inte om en smittsam epidemi. Forskarnas främsta förklaringar är istället […]

1906, 2016

FÖRELÄSNING – Diabetes förr och nu

2016-06-19|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Historiska perspektiv på sjukdom och behandling.
(LU – PIL-föreläsningar: Peter Nilsson)

Peter Nilsson, överläkare och professor vid Lunds univ., chef för Enheten för medicinens historia vid Lunds universitet.

Hur har behandlingen av diabetes sett ut genom historien? Hur har diabetes och sjukvården förändrats? Hur var det förr? När uppfanns insulinet? När skedde första behandlingen och på vem? Hur […]

1906, 2016

FÖRELÄSNING – Typ 1-diabetes

2016-06-19|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Typ 1-diabetes – igår, idag och imorgon.
(LU – PIL-föreläsningar: Åke Lernmark)

Åke Lernmark, professor vid Lunds univ.,

(ca 33,5 min)

Inspelningen är från diabeteskvällen ”Diabetes förr och nu” i Malmö den 5 april 2016.

1908, 2014

SEMINARIUM – Alzheimers.

2014-08-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

När minnet sviktar – om hjärnan vid Alzheimers sjukdom.
(Med fak Lund; Crafoords vetenskapsluncher)

Elisabet Englund, docent, neuropatologi vid Lunds universitet. När minnet sviktar – om hjärnan vid Alzheimers sjukdom..
Ingår i SUS/LU, Med.fak föreläsningsserie – ”Crafoords vetenskapsluncher” (ca 41,5 min).

1908, 2014

SEMINARIUM – Cancerbehandling.

2014-08-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

Hur sprider sig cancer?
(Med fak Lund; Crafoords vetenskapsluncher)

Föreläsning av Annika Jögi cancerforskare vid Lunds universitet (docent i molekylärmedicin).
Ingår i SUS/LU, Med.fak föreläsningsserie – ”Crafoords vetenskapsluncher” (ca 38 min).

1908, 2014

SEMINARIUM – Diabetesbehandling.

2014-08-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Framtida behandlingar av typ 2-diabetes.
(Med fak Lund; Crafoords vetenskapsluncher)

Anders Rosengren, med dr, föreläser om framtida behandlingar av typ 2-diabetes.
Ingår i SUS/LU, Med.fak föreläsningsserie – ”Crafoords vetenskapsluncher” (ca 36 min).