1301, 2018

Valberedningens förslag

2018-01-13|Etiketter: , , , , , , , |

Valberedningens förslag till Årsmötet 2018

 

Styrelse:
 
 

 

Ordförande
Ola Flink
1 år nyval

 
 
 

Ledamöter
Alice Hörnell
1 år omval

 
Gunnel Bridell
1 år omval

 
Per Manell
1 år omval

 
Gunnar Lundberg
1 år omval

 
Per Johansson
1 år nyval

 
Suzanne Elinder
1 år nyval

 
 
 

Revisorer
Eva-Lena Ahlesten
1 år omval

 
Mariana Cederstam
1 år nyval

 
 
 

Revisorssuppleant
Jan Ernberg
1 år omval

 
 
 

Valberedning har
Barbro Mörck
sammankallande

 varit:
Kerstin Bokedal

Leif V. Eriksson

 
 
 

Dokumentet i PDF-format för nedladdning!
Valberedningens förslag till Årsmötet 2018

1401, 2017

Valberedningens förslag 2017

2017-01-14|Etiketter: , , , , |

Valberedningens förslag till Årsmötet 2017

 

Styrelse:
 
 

 

Ordförande
Inger Sandahl
1 år omval

 
 
 

Ledamöter
Alice Hörnell
1 år omval

 
Mariana Cederstam
1 år omval

 
Roland Fernström
1 år omval

 
Gunnar Lundberg
1 år omval

 
Gunnel Bridell
1 år nyval

 
Per Manell
1 år nyval

 
 
 

Revisorer
Karin Nilsson
1 år omval

 
Eva-Lena Ahlesten
1 år omval

 
 
 

Revisorssuppleant
Jan Ernberg
1 år omval

 
 
 

Valberedning:
Barbro Mörck
sammankallande

 
Kerstin Bokedal
 

 
Leif V. Eriksson
 

 
 
 

Dokumentet i PDF-format för nedladdning!
Valberedningens förslag till Årsmötet 2017

1403, 2016

PFF – Styrelse

2016-03-14|Etiketter: , , , , |

Förbundets styrelse
Vid förbundets årsmöte 13 mars 2018 valdes följande personer att ingå i styrelsen.

Ordförande

Ola Flink
Trålgränd 3
116 68 STOCKHOLM
Tel: 08-99 05 77
Mobil: 070-350 3994
E-post: flink.ola@gmail.com

Vice ordförande

Per Manell
Norrtäljegatan 3 B
753 27 UPPSALA
Mobil: 070-590 0300
E-post: per.manell@pharmaforte.com

Kassaförvaltare, registeransv.

Gunnel Bridell
Lilla Barnviksvägen 69
134 65 INGARÖ
Mobil: 070-747 90 53
E-post: gunnel.bridell@gmail.com

Sekreterare

Alice Hörnell
Katarina Västra Kyrkogata 8
116 25 STOCKHOLM
Tel: 08-641 57 95
Mobil: 070-606 32 14
E-post: bjoerkman@receptpharma.se

Webbredaktör

Per Johansson
Allévägen 47
192 76 SOLLENTUNA
Tel: […]

1303, 2016

PFF – Revisorer

2016-03-13|Etiketter: , , , , |

Förbundets revisorer
Valda vid förbundets årsmöte 13 mars 2018

Revisorer

Eva-Lena Ahlesten
Gustav III:s väg 70
168 37 BROMMA
 
Tel: 08-420 613 04
Mobil: 070-203 30 88
E-post: eva-lena@ahlesten.se

Mariana Cederstam
Petrejusvägen 16
121 38 JOHANNESHOV
 
Tel: 08-649 73 89
Mobil: 070-571 82 44
E-post: m.cederstam@bredband.net

Revisorssuppleant

Jan Ernberg
Näsbydalsvägen 6 14 tr
183 31 TÄBY
Tel: 08-758 08 92
Mobil:0707-1948 20
E-post: jan.ernberg@home.se

 

1301, 2016

PFF – Styrelse 2015

2016-01-13|Etiketter: , , , , |

Förbundets styrelse för 2015
Vid förbundets föreningsstämma 17 mars 2015 valdes följande personer att ingå i styrelsen.

Ordförande

Inger Sandahl
Åsögatan 102
118 29 STOCKHOLM
Tel: 08-640 54 13
Mobil: 073-034 9151
E-post:
inger.sandahl@comhem.se

Vice ordförande/Sekreterare

Alice Hörnell
Katarina Västra Kyrkogata 8
116 25 STOCKHOLM
Tel: 08-641 57 95
Mobil: 070-606 32 14
E-post: bjoerkman@receptpharma.se

Kassaförvaltare, registeransv.

Mariana Cederstam
Petrejusvägen 16
121 38 JOHANNESHOV
Tel: 08-649 73 89
Mobil: 070-571 82 44
E-post: m.cederstam@bredband.net

Ledamot,webbredaktör

Roland Fernström
Slåttervägen 46175 50 JÄRFÄLLA
Tel: 08-580 34 152
Mobil: 070-586 03 […]

1201, 2016

Valberedningens förslag

2016-01-12|Etiketter: , , , , |

Valberedningens förslag till Årsmötet 2016

 

Styrelse:
 
 

 
 
 

Ordförande
Inger Sandahl
1 år omval

 
 
 

Ledamöter
Alice Hörnell
1 år omval

 
Mariana Cederstam
1 år omval

 
Roland Fernström
1 år omval

 
Ingela Klingberg
1 år omval

 
Britta  Lisper
1 år omval

 
Gunnar Lundberg
1 år omval

 
 
 

Revisorer
Karin Nilsson
1 år omval

 
Eva-Lena Ahlesten
1 år omval

 
 
 

Revisorssuppleant
Jan Ernberg
1 år omval

 
 
 

Valberedning:
Barbro Mörck
sammankallande

 
Kerstin Bokedal
 

 
Leif V. Eriksson
 

 
 
 

Dokumentet i PDF-format för nedladdning!
Valberedningens förslag till Årsmötet 2016