3103, 2017

FÖRELÄSNING – Psykisk ohälsa ökar

2017-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Psykisk ohälsa ökar.
(KI – Professorsföreläsning: Christina Dalman)

Christina Dalman, professor och överläkare vid KI, berättar under titeln ”Psykisk ohälsa ökar.”

Mellan 2011 och 2016 har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 111 % och utgör nu 45 % av alla pågående sjukskrivningar. Dalarnas län har högst och Norrbottens län har lägst andel psykiatriska diagnoser. Särskilt alarmerande […]

1906, 2016

FÖRELÄSNING – Läkemedel och äldre

2016-06-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Läkemedel och Äldre.
(KI – Professorsföreläsning: Johan Fastbom)

Johan Fastbom Professor i geriatrisk farmakologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, berättar.

Johan Fastbom har arbetat med äldres läkemedelsanvändning sedan 1994, då han strax efter avslutad specialistutbildning i klinisk farmakologi blev tillfrågad om att vara läkemedelsansvarig för ett forskningsprojekt om äldre.
Läs mer…

De äldres läkemedelsanvändning är komplicerad av […]

1003, 2016

FÖRELÄSNING – Databaser

2016-03-10|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Från runstenar och pappersjournaler till databaser.
(KI – Professorsföreläsning: Per Wändell)

Per Wändell Sektionen för allmänmedicin, KI, berättar under titeln ”Från runstenar och pappersjournaler till databaser. En forskningsresa över två millenier.”

(ca 28 min)

Ingår i Karolinskas föreläsningsserie – ”Låt dig inspireras av en professor”.

3001, 2015

SEMINARIUM – Cirkulationsforskning

2015-01-30|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Från basal cirkulationsforskning till kliniska behandlingsstudier.
(KI – Professorsföreläsning)

Jan Östergren är professor vid institutionen för medicin.
(Ingår i Karolinska Institutets föreläsningsserie: ”Låt dig inspireras av en professor”)

2801, 2015

Seminarium – Alzheimer.

2015-01-28|Etiketter: , , , , , , , , , |

Martin Hallbeck, docent i patologi. berättar om hursjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna.

1511, 2014

SEMINARIUM – Om kolerabakterier.

2014-11-15|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Amöbor de biologiska ”gymmen” för kolerabakterier.
(KI – Professorsföreläsning)

Gunnar Sandström är professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Huddinge univsjh.
Ingår i Karolinskas föreläsningsserie – ”Låt dig inspireras av en professor” (ca 20 min).