3103, 2017

FÖRELÄSNING – Psykisk ohälsa ökar

2017-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Psykisk ohälsa ökar.
(KI – Professorsföreläsning: Christina Dalman)

Christina Dalman, professor och överläkare vid KI, berättar under titeln ”Psykisk ohälsa ökar.”

Mellan 2011 och 2016 har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 111 % och utgör nu 45 % av alla pågående sjukskrivningar. Dalarnas län har högst och Norrbottens län har lägst andel psykiatriska diagnoser. Särskilt alarmerande […]

1906, 2016

FÖRELÄSNING – Läkemedel och äldre

2016-06-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Läkemedel och Äldre.
(KI – Professorsföreläsning: Johan Fastbom)

Johan Fastbom Professor i geriatrisk farmakologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, berättar.

Johan Fastbom har arbetat med äldres läkemedelsanvändning sedan 1994, då han strax efter avslutad specialistutbildning i klinisk farmakologi blev tillfrågad om att vara läkemedelsansvarig för ett forskningsprojekt om äldre.
Läs mer…

De äldres läkemedelsanvändning är komplicerad av […]

1003, 2016

FÖRELÄSNING – Databaser

2016-03-10|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Från runstenar och pappersjournaler till databaser.
(KI – Professorsföreläsning: Per Wändell)

Per Wändell Sektionen för allmänmedicin, KI, berättar under titeln ”Från runstenar och pappersjournaler till databaser. En forskningsresa över två millenier.”

(ca 28 min)

Ingår i Karolinskas föreläsningsserie – ”Låt dig inspireras av en professor”.

2301, 2016

TEMA – Forskare för Framtiden. Depression

2016-01-23|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Nässpray mot depression.
(UR Samtiden; Forskare för framtiden)

Människan är starkt styrd av dofter. Forskare lär sig nu alltmer om hur de påverkar våra liv. Bland annat har de upptäckt att doftmolekyler från spädbarn får oss att bli mer harmoniska. Kanske går det då att konstruera en nässpray med spädbarnsdoft för att motverka depression? Det menar Johan […]

1012, 2015

FÖRELÄSNING – Statistik

2015-12-10|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Epidemiologi genom ett endoskop.
(KI – Professorsföreläsning: Lars Agréus)

Lars Agréus professor i allmänmedicinsk gastroenterologi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, berättar under titeln ”Epidemiologi genom ett endoskop-en distriktsläkares resa från vårdcentralsgolvet till KI-himlen”.

Uppskattningsvis hälften av befolkningen har symtom från mag-tarmkanalen, och cirka 15 procent har påtagliga besvär. Till de vanligaste folkhälsoproblemen hör gastroesofageal reflux, dyspepsi och […]

2409, 2015

TEMA – Hörsel. Hörselforskning

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , |

Aktuell hörselforskning på KI.
(UR Samtiden; Hörsel – begränsningar och möjligheter)

Ann-Christine Johnson forskar om riskfaktorer av hörselskador i arbetslivet och ger här några smakprov på den forskning som bedrivs vid Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska institutet i Stockholm. Bland annat berättar hon om ett projekt som pågår bland förskolepersonal där man tittar på hur mycket […]

706, 2015

FÖRELÄSNING – Stamceller och hjärnan.

2015-06-7|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

Hur stamceller inverkar på hjärnans utveckling.
(KI – Professorsföreläsning: Jonas Muhr)

Jonas Muhr, professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiolog.
Muhrs forskargrupp försöker förstå hur neurala stamceller regleras för utvecklingen av hjärnan. De undersöker också de molekylära likheterna och skillnaderna mellan friska neurala stamceller och celler som bidrar till utvecklingen av hjärntumörer.
Det centrala nervsystemet i människa uppskattas innehålla mer […]

2105, 2015

FÖRELÄSNING – Fysisk aktivitet

2015-05-21|Etiketter: , , , , , , , , , |

Fysisk aktivitet som prevention och behandling.
(KI – Professorsföreläsning: Agneta Ståhle)

Agneta Ståhle, professor i sjukgymnastik, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.
I samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hennes grupp tagit fram programmet ”Träna rätt på fyra sätt”. Hon studerar även bla motionsvanor hos 65-70-åringar, en grupp man vet är mer aktiv […]

2604, 2015

PuFF – MOCC.

2015-04-26|Etiketter: , , , , , , , , |

MOOC-kurser som anordnas på KI?
(KI – MOOC)

Under våren har KI anordnat ett antal MOOC. Det har handlat om Statistik. Urologi, E-hälsa mm.
Här en presentationsvideo om kursen E-hälsa, som visar hur det kan se ut. Mer info via denna länk…. (ca 15 min).

2503, 2015

Föreläsning – Hur kan vi bota Alzheimers sjukdom?

2015-03-25|Etiketter: , , , , |

Hur kan vi bota Alzheimers sjukdom?
(KI – Professorsföreläsning: Lars Olof Wahlund)

Föreläsning dec 2014 av prof. Lars Olof Wahlund. (ca 30 min)

Lars Olof Wahlund är professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Ingår i Karolinskas föreläsningsserie – ”Låt dig inspireras av en professor”