2307, 2016

TEMA aug 2016 – GENvägar. Tänja gränser

2016-07-23|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

När tekniken tänjer gränser.
(UR Samtiden – Vetenskapsfestivalen 2016)

Genetiken avslöjar både vår historia och möjligheterna att skapa vår framtid. I detta samtal om genetikens vidunderliga möjligheter berörs det som sker nu men också vad som väntar med allt från kloning och genmanipulation till att designa eftersökta egenskaper och reparera foster.

Medverkande: Gunnar Bjursell, professor emeritus Karolinska institutet, […]

2301, 2016

TEMA – Forskare för Framtiden. Diabetes

2016-01-23|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Diabetes och kroppen.
(UR Samtiden; Forskare för framtiden)

Bukspottskörteln producerar hormoner som ser till att reglera sockernivåerna i blodet. Hos människor som har diabetes fungerar inte regleringen av blodsockret, vilket i värsta fall kan leda till döden. Men exakt vad det beror på att bukspottkörteln slutar fungera är det fortfarande ingen som vet. Patrik Rorsman är professor […]

710, 2015

SEMINARIER okt 15 – Om Vård, Diagnos och Rehab

2015-10-7|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Jämlik vård på 90 sekunder.
(Göteborgs Univ. – Kunskapscentrum för Jämlik vård)

Jämställd Det känns naturligtvis som en självklarhet att vården ska bemöta och behandla oss invånare jämlikt, men så är inte alltid fallet. Se hur vården i Västra Götaland ser på frågan via Kunskapscentrum för Jämlik vård.
(ca 1,5 min)

710, 2015

SEMINARIER okt 15 – Om Vård, Diagnos och Rehab

2015-10-7|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

Partnerskap – personcentrering inom hälso- och sjukvård.
(Göteborgs Univ.)

Jämställd Personcentrering är ett begrepp som växer inom hälso- och sjukvården.
Vad är nytt med det frågar sig många, men faktum är att personal som tror sig arbeta personcentrerat i många fall inte gör det i realiteten.
Det är svårt. Det handlar mycket om att kunna lyssna. Lyssna på patienten […]

2308, 2015

Intro DEBATT – Orkar vi jobba till 90?

2015-08-23|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

(Gbg Univ. – Almedalen)

Introduktion till debatten (se debatten som separat inslag)
Om den stora politiska frågan – pensionsåldern.
Orkar vi jobba till 90? Med en allt äldre befolkning tvingas allt fler arbeta längre. Men hur många år orkar vi jobba och kan en höjd pensionsålder bli rättvis? Ingmar Skoog ser detta som en verkligt stor politisk fråga.
( ca 2 min)

2308, 2015

Intro DEBATT – Orkar vi jobba till 90?

2015-08-23|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

(Gbg Univ. – Almedalen)

Introduktion till debatten (se debatten som separat inslag)
Med fler äldre urholkas pensionssystemet. Pensionsutredningen föreslår höjd pensionsålder. Men hur länge kan vi och orkar vi arbeta?
( ca 2 min)

2308, 2015

DEBATT – Orkar vi jobba till 90?

2015-08-23|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

(Gbg Univ. – Almedalen)

Med fler äldre urholkas pensionssystemet. Pensionsutredningen föreslår höjd pensionsålder. Men hur länge kan vi och orkar vi arbeta? Orkar alla arbeta lika länge? Forskare lägger fram hur vi kan arbeta betydligt längre än nu. Fack, näringsliv och politiska partier ger sina synpunkter på detta.
( ca 55 min)

2308, 2015

DEBATT – Hur stimulerar vi bäst svensk äldreforskning?

2015-08-23|Etiketter: , , , , , , , , , |

(Gbg Univ. – Almedalen)

Under senare år har det funnits en politisk vilja över blockgränserna att stimulera forskning om äldre i Sverige. Satsningar har också gjorts för att stimulera denna forskning. Har de gjorts på rätt sätt? Vad vill man med satsningarna? Har de gett några resultat? Har de gått till rätt saker?.
( ca 55 min)

706, 2015

FÖRELÄSNING – Molnens gåta.

2015-06-7|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

(Göteborgs universitet – En akademisk kvart)

Hur kommer det sig att det kan regna från molnen? Vilka krafter påverkar regndropparna?
Vad är det som händer i molnen? Med inlevelse och enkelhet förklarar Bernhard Mehlig, professor i fysik, om molnens gåta.
Han visar också ett roligt experiment hur regndropparna i molnet dras till varandra. (ca 15 min).
Göteborgs universitet – […]

3103, 2015

TEMA – Cancer

2015-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , |

Cancer och antioxidanter.
(Akademisk kvart, Göteborgs universitet – 2015-02-03)
Om du äter extra tillskott av antioxidanter kan du öka risken för cancer.
Martin Bergö, professor i molekylär medicin, berättar här hur tillskott av antioxidanter kan trigga igång cancerceller att växa mer.
(ca 12 min)