2307, 2017

FÖRELÄSNINGAR juli 2017 – Forskningsprojektet SCAPIS

2017-07-23|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

SCAPIS.
(LiU – Forskning i framkant: prof. Eva Swahn)

Föreläsning med Eva Swahn, professor i kardiologi, LiU och överläkare på kardiologiska kliniken, US, om SCAPIS – ett unikt svenskt forskningsprojekt om hjärta och lungor.

”SCAPIS är ett svenskt forskningsprojekt med syfte att bygga upp en nationell kunskapsbank om hjärt-kärl- och lungsjukdom. 5 000 östgötar ska medverka i studien. Få […]

3103, 2017

FÖRELÄSNING – Epigenetik och vanliga sjukdomar

2017-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?
(LIU – Forskning i Framkant: Colm Nestor)

Colm Nestor, förste forskningsingenjör vid avdelningen för kliniska vetenskaper, berättar

Sjukdomar som allergi, astma och artrit blir allt vanligare. Genetik inte ensam kan förklara denna ökning, men kanske det nya området ’epigenetik’ kan?

Colm Nestor diskuterar vad vi vet om mänskliga epigenetik, hur epigenetik kan […]

2803, 2017

TEMA mars 2017 – HJÄRTAT – Flimmer.

2017-03-28|Etiketter: , , , , , , , , , |

När hjärtat tappar takten.
(LiU – Forskning i framkant: Sara Liin)

Sara Liin, biträdande lektor vid avdelningen för cellbiologi, berättar

De flesta har nog upplevt när hjärtat slår ett dubbelslag. Obehagligt men oftast helt ofarligt. Men vad händer när hjärtat helt tappar sin rytm och börjar flimra? Och går det att få hjärtat friskt igen?

Sara Liin, biträdande lektor […]

2803, 2017

TEMA mars 2017 – HJÄRTAT – KBT-behandling.

2017-03-28|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Internetbaserad KBT för icke-kardiell bröstsmärta.
(LiU – Forskning i framkant: Håkan Olausson)

Ghassan Mourad, universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad, berättar

Många patienter med icke-kardiell bröstsmärta tror sig ha en oupptäckt hjärtsjukdom och undviker aktiviteter som de tror kan förvärra bröstsmärtan och skada hjärtat. Detta kan ha negativ inverkan på det dagliga livet, samt leda till psykisk ohälsa, ökad […]

110, 2016

FÖRELÄSNINGAR okt 2016 – Njutning, Nerver för njutning

2016-10-1|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , |

Nerver för njutning.
(LiU – Forskning i framkant: Håkan Olausson)

Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap, berättar

Att blir varligt smekt är något de flesta tycker om. Mycket talar för att det är en speciell sorts nervtrådar som står för just ”behaglighetskänslorna”. Håkan Olausson berättar om elektrofysiologiska registreringar från hudnerver, speciella sjukdomar som drabbar hudkänseln och resultat från hjärnavbildningsförsök […]

1303, 2016

FÖRELÄSNING – Immunförsvaret

2016-03-13|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Immunförsvarets centrala betydelse för hälsa och sjukdom.
(LIU – Forskning i Framkant: Jan Ernerudh)

Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi.

Vårt immunförsvar är ett mycket kraftfullt system som skyddar oss mot infektioner. Under en graviditet regleras immunsystemet och utvecklar tolerans mot fostret, trots att det till hälften är främmande för mammans immunsystem. Immunsystemet spelar också en central roll […]

1203, 2016

FÖRELÄSNING – Diagnos

2016-03-12|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Går det att ställa diagnos innan sjukdomen har brutit ut?
(LIU – Forsknig i Framkant: Mikael Benson/Mika Gustafsson)

Mikael Benson, professor i pediatrik, och Mika Gustafsson, lektor i bioinformatik

Många patienter blir inte bättre av mediciner. En viktig orsak är att medicinering påbörjas sent i sjukdomsförlopp som kan vara flera år. Nya tekniker kan möjliggöra tidig diagnostik av […]

706, 2015

SEMINARIUM – Svensk brännskadevård.

2015-06-7|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Svensk brännskadevård i internationell toppklass.
(LiU – Forskning i framkant)

Brännskador får ofta dramatiska konsekvenser för de drabbade. Med moderna behandlingsstrategier har vårdtiderna på sjukhus mer än halverats och dagens patienter har väsentligen mindre långvariga bekymmer av sin skada.
Folke Sjöberg, överläkare och professor i brännskadevård, berättar om forskningen vid Universitetssjukhuset i Linköping, ett av landets två nationella […]

704, 2015

Seminarium – Inflammation

2015-04-7|Etiketter: , , , , , , |

Febrig och deppig: Hur svarar hjärnan på inflammation?
(LIU – Forskning i Framkant)

David Engblom, universitetslektor i neurobiologi vid Hälsouniversitetet, LIU, berättar.
Vid inflammation utlöser hjärnan ett antal symtom som feber, olustkänslor och aptitlöshet. Dessa symtom kan vara jobbiga vid influensa eller förkylning men är ett ännu större problem vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Senare tids forskning har […]

2901, 2015

Seminarium – Demens.

2015-01-29|Etiketter: , , , , , , , , |

Martin Hallbeck, docent i patologi. berättar om hursjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna.