1703, 2017

ÅRSMÖTET 2017 – Föredrag

2017-03-17|Etiketter: , , , , , , , , |

Bodil Jönsson – ”Tiden, tiden, alltid denna tiden”.
(ÅRSMÖTE PFF 2017)

Bodil Jönsson professor emerita, Lunds Universitet var gästföreläsare på PFF’s Årsmöte på Westmanska huset, Stockholm, tisdagen den 14 mars 2017. Här en kort sammanfattning. En något fylligare sammanfattning, i PDF-format, med länkar för nedladdning – se länk i slutet av denna sammanställning

Om tiden.

Tiden är naturens underbara […]

402, 2017

FÖRELÄSNING – Framåtblickar. Medicin.

2017-02-4|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Framtidens medicin.
(UR Samtiden – Sime 2016)

Kort om programmet.

Robin Farmanfarmaian, entreprenör inom medicin, berättar om hur hon efter tretton år av feldiagnoser och en mängd stora operationer avskedade alla sina vårdare. I stället anställde hon nya som samarbetade mer med henne. De var dessutom mer engagerade i den nya medicinska teknologin.

 

Laddar spelaren…

jwplayer(”myElement”).setup({
[…]

402, 2017

FÖRELÄSNING – Framåtblickar. Samverkan kring nya läkemedel.

2017-02-4|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Samverkan kring nya läkemedel.
(SKL/Vimeo)

Kristina Aggefors, apotekare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL.
Om ordnat införande av nya läkemedel samt om landstingens samverkansmodell för läkemedel. Ett samarbete mellan alla landsting, flera myndigheter och läkemedelsföretagen i en gemensam process för införande av nya läkemedel.

Syftar till en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet. Grunden […]

402, 2017

FÖRELÄSNING – Framåtblickar. Apotekare i vårdteamen.

2017-02-4|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Apotekare i vårdteamen förbättrar demensvården?
(VLL/Vimeo)

Maria Gustafsson, apotekare och medicine doktor och Jeanette Jonsson, apotekare.
Hör en apotekare hemma i vården? Kan nya konstellationer i vårdteamen göra demensvården bättre?

Problematiken kring äldres läkemedelsbehandling är stor och läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar är vanliga hos personer med demens. Ny forskning visar att kliniska apotekares deltagande i vårdteam bidrar till märkbart bättre och […]