809, 2016

TEMA sept 2016 – Träna hjärna – Demenstest.

2016-09-8|Etiketter: , , , , , , , , , |

Laddar spelaren…

Utdrag
Om demens i Medicin med Mosley.
(SVT/Dokumentär – Klipp ur Medicin med Mosley)
Kort om programmet.
Främst har forskning inom fysisk aktivitet och hjärnans funktion fokuserat på konditionsträning. Men kan vardagliga sysslor i kombination med enkla övningar ha betydelse? Detta testas i detta avsnitt.
Testets upplägg.
I studien deltog 30 personer i varierande åldrar. Under 2 månader fick deltagarna […]

809, 2016

TEMA sept 2016 – Träna hjärna – Fysisk träning.

2016-09-8|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Fysisk träning viktigt vid demens.
(VLL/Vimeo – Lärande luncher)

Erik Rosendahl,, fysioterapeut och docent.

Fysisk aktivitet rekommenderas enligt Nationella riktlinjer som en daglig aktivitet för personer med demenssjukdom. Fysisk träning kan dessutom förbättra förmågan att utföra ADL och andra funktioner. Hjärnan kan nybilda hjärnceller och stimuleras att fungera bättre av fysisk aktivitet.
(ca 39 min)

(Lärande luncher – seminarier på […]

1205, 2015

SEMINARIUM – Munsår och Demens.

2015-05-12|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Vanligt munsår ger risk för Alzheimers.
(VLL/Vimeo – Lärande luncher)

Hugo Lövheim, ST-läkare och docent i geriatrisk forskning.
Personer som har haft reaktiverad herpesinfektion (herpes simplexvirus typ 1) har en fördubblad risk att utveckla alzheimer, den vanligaste demenssjukdomen. Hugo Lövheims hypotes är att ett försämrat immunförsvar hos äldre personer skapar möjligheter för herpesviruset att sprida sig till […]

705, 2015

SEMINARIUM – Vaccin mot Demens?

2015-05-7|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

”Vaccin” mot Alzheimers och Parkinsons.
(VLL/Vimeo – Lärande luncher)

Anders Olofsson, förste forskningsingenjör.
Idag finns inga vetenskapliga data som visar på en koppling mellan virus och alzheimer men ämnet betaamyloid, som finns i de skadliga plack som bildas i hjärnan vid alzheimer, har i vissa försök visat en kraftigt virushämmande förmåga. Tidigare har forskare även hittat inflammatoriska […]

605, 2015

SEMINARIUM – Fysisk träning och Demens.

2015-05-6|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Fysisk träning viktigt vid demens.
(VLL/Vimeo – Lärande luncher)

Erik Rosendahl,, fysioterapeut och docent.
Fysisk aktivitet rekommenderas enligt Nationella riktlinjer som en daglig aktivitet för personer med demenssjukdom. Fysisk träning kan dessutom förbättra förmågan att utföra ADL och andra funktioner. Hjärnan kan nybilda hjärnceller och stimuleras att fungera bättre av fysisk aktivitet. (ca 39 min).

505, 2015

I PIPELINE, maj

2015-05-5|Etiketter: , , , , , , , , , |

SEMINARIER – Demens

Vanligt munsår ger risk för Alzheimers. Fysisk träning viktigt vid demens (som i detta exempel). ”Vaccin” mot Alzheimers och Parkinsons.
Kommer i Maj. Publicerat.

2904, 2015

NYHETER – Ny medicin bromsar demens.

2015-04-29|Etiketter: , , , , , , , , , |

(SVT Gomorron Sverige – 21 april 2015)
Bengt Winblad om ny effektiv bromsmedicin mot demens. (ca 5,5 min).

2901, 2015

Seminarium – Demens.

2015-01-29|Etiketter: , , , , , , , , |

Martin Hallbeck, docent i patologi. berättar om hursjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna.

1505, 2014

NYHETER – Aktiviteterna som skyddar mot demenssjukdomar.

2014-05-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

(TV4 Malou Eftertio – 2014-04-28)
Professor Bengt Winblad och läkaren Stefan Branth om forskningen kring demenssjukdomar – och vad du kan göra för att skydda dig.
(ca 12,5 min).

1604, 2014

FÖRELÄSNING – Äldre med kognitiv svikt eller demens.

2014-04-16|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

”Teknik och äldre med kognitiv svikt eller demens – hur går det?”
(KI – Professorsföreläsning)

Louise Nygård, professor i arbetsterapi med särskild inriktning mot undervisning och miljömedicinsk riskbedömning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, berättar. (ca 25 min).