809, 2016

TEMA sept 2016 – Träna hjärna – Demenstest.

2016-09-8|Etiketter: , , , , , , , , , |

Laddar spelaren…

Utdrag
Om demens i Medicin med Mosley.
(SVT/Dokumentär – Klipp ur Medicin med Mosley)
Kort om programmet.
Främst har forskning inom fysisk aktivitet och hjärnans funktion fokuserat på konditionsträning. Men kan vardagliga sysslor i kombination med enkla övningar ha betydelse? Detta testas i detta avsnitt.
Testets upplägg.
I studien deltog 30 personer i varierande åldrar. Under 2 månader fick deltagarna […]

809, 2016

TEMA sept 2016 – Träna hjärna – Fysisk träning.

2016-09-8|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Fysisk träning viktigt vid demens.
(VLL/Vimeo – Lärande luncher)

Erik Rosendahl,, fysioterapeut och docent.

Fysisk aktivitet rekommenderas enligt Nationella riktlinjer som en daglig aktivitet för personer med demenssjukdom. Fysisk träning kan dessutom förbättra förmågan att utföra ADL och andra funktioner. Hjärnan kan nybilda hjärnceller och stimuleras att fungera bättre av fysisk aktivitet.
(ca 39 min)

(Lärande luncher – seminarier på […]

2901, 2015

Seminarium – Demens.

2015-01-29|Etiketter: , , , , , , , , |

Martin Hallbeck, docent i patologi. berättar om hursjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna.

1505, 2014

NYHETER – Aktiviteterna som skyddar mot demenssjukdomar.

2014-05-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

(TV4 Malou Eftertio – 2014-04-28)
Professor Bengt Winblad och läkaren Stefan Branth om forskningen kring demenssjukdomar – och vad du kan göra för att skydda dig.
(ca 12,5 min).

1604, 2014

FÖRELÄSNING – Äldre med kognitiv svikt eller demens.

2014-04-16|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

”Teknik och äldre med kognitiv svikt eller demens – hur går det?”
(KI – Professorsföreläsning)

Louise Nygård, professor i arbetsterapi med särskild inriktning mot undervisning och miljömedicinsk riskbedömning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, berättar. (ca 25 min).

1604, 2014

FÖRELÄSNING – Åldrande utan demens.

2014-04-16|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

”Är åldrande utan att utveckla demens bara en dröm?”
(KI – Professorsföreläsning)

Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi och sedan 1996 forskningsledare inom Kungsholmsprojektet i Stockholm, berättar. Hon ägnar sig i huvudsak åt epidemiologiska studier av neurodegenerativa sjukdomar hos äldre.
Frekvensen av demenssjukdomar ökar i takt med stigande ålder; cirka 15 procent av alla över 75 år har […]