1205, 2015

SLS – Kunskap & Läkekonst.

2015-05-12|Etiketter: , , , , , , , , , |

Föreläsning och frågestund kring Tankar om allmänmedicin ledd av Christer Petersson, med dr och allmänläkare.

Om kunskap och praktisk medicin grundad i föredragshållarens egna erfarenheter av patienter, kollegor och sjukvård. Framställningen är personlig och växlar mellan konkret och abstrakt. Relationen mellan konst och vetenskap är ett annat tema som återkommande och exemplifieras utifrån litteraturen och egna erfarenheter. […]

604, 2015

FÖRELÄSNING – Personlig kommunikation (UR)

2015-04-6|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Vart är du på väg – och vill du dit?
(UR Samtiden: Bok- och biblioteksmässan i Göteborg)

Hur skapar du förutsättningar för att utveckla din personliga kommunikation med din omgivning?  ”Väldigt mycket i mellanmänsklig samvaro handlar om sunt förnuft, men när det gäller kommunikation gör vi det ibland mer krångligt än vad det egentligen är.”  Christer Olsson, […]