904, 2016

TEMA april 2016 – Sola säkert

2016-04-9|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

Så solar du säkert.
(TV4 – Malou Efter tio)

Petra Kjellman, hudläkare och öl Stefan Branth förklarar och ger exempel på godartade och elakartade hudfläckar.
Hudens färg spelar stor roll. En ljus person drabbas lättare av hudförändringar och hudtumörer på grund av solexponering än en mörk person. Att bli bränd av solen anses vara den viktigaste orsaken till […]

710, 2015

TED okt 15 – Upptäcka cancer med bakterier.

2015-10-7|Etiketter: , , , , , , , , |

Vi kan använda bakterier för att upptäcka cancer (och kanske behandla den).
(TED – Mars 2015)

Levercancer är en av de cancerformer som är svårast att upptäcka, men syntetbiologen Tal Danino har en okonventionell idé: Tänk om vi kunde skapa en probiotisk, ätlig bakterie som var ”programmerad” att hitta levertumörer? Hans idé utgår från något som vi just […]

704, 2015

Seminarium – Skräddarsydd strålbehandling

2015-04-7|Etiketter: , , , , , , , |

Skräddarsydd strålbehandling vid prostatacancer
(VLL/Vimeo- NUS)

Camilla Thellenberg-Karlsson, överläkare i onkologi och medicine doktor vid Institutionen för strålningsvetenskaper.  Läs mer… .
Lärande luncher – seminarier på Frälsningsarmén vid Sagateatern i Umeå. (ca 37,5 min).

1908, 2014

SEMINARIUM – Cancerbehandling.

2014-08-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

Hur sprider sig cancer?
(Med fak Lund; Crafoords vetenskapsluncher)

Föreläsning av Annika Jögi cancerforskare vid Lunds universitet (docent i molekylärmedicin).
Ingår i SUS/LU, Med.fak föreläsningsserie – ”Crafoords vetenskapsluncher” (ca 38 min).

1904, 2014

SEMINARIUM – Cancerbehandling.

2014-04-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , |

Hur mer kunskap om celldöd förbättrar cancerbehandlingen?
(VLL/Vimeo)

Theres Lindgren, civilingenjör i bioteknik och genomik och medicine doktor i immunologi berättar om hur mer kunskap om celldöd förbättrar cancerbehandlingen.
Ingår i serien ”Lärande luncher”. (ca 28 min)

1904, 2014

SEMINARIUM – Upptäcka mörka cancerceller.

2014-04-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

Mörka cancerceller avslöjas med elektriskt lysande diagnosmetod.
(VLL/Vimeo)

Ida Bodén, filosofie doktor i kirurgi och kemi, vd Ivida AB, berättar om hur mörka cancerceller avslöjas med elektriskt lysande diagnosmetod.
Ingår i serien ”Lärande luncher”. (ca 28 min)