904, 2016

TEMA april 2016 – Sola säkert

2016-04-9|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

Så solar du säkert.
(TV4 – Malou Efter tio)

Petra Kjellman, hudläkare och öl Stefan Branth förklarar och ger exempel på godartade och elakartade hudfläckar.
Hudens färg spelar stor roll. En ljus person drabbas lättare av hudförändringar och hudtumörer på grund av solexponering än en mörk person. Att bli bränd av solen anses vara den viktigaste orsaken till […]

710, 2015

TED okt 15 – Upptäcka cancer med bakterier.

2015-10-7|Etiketter: , , , , , , , , |

Vi kan använda bakterier för att upptäcka cancer (och kanske behandla den).
(TED – Mars 2015)

Levercancer är en av de cancerformer som är svårast att upptäcka, men syntetbiologen Tal Danino har en okonventionell idé: Tänk om vi kunde skapa en probiotisk, ätlig bakterie som var ”programmerad” att hitta levertumörer? Hans idé utgår från något som vi just […]

1904, 2015

TEMA – Våra sjukdomars historia. Cancer

2015-04-19|Etiketter: , , , , , , , |

Våra sjukdomars historia: Cancer.
(UR Samtiden Våra sjukdomars historia 2013)

Cancer håller på att bli en av världens mest dödliga sjukdomar. Vad beror det på och vilken betydelse har solljus, nattarbete och storleken på våra hjärnor? Vi undersöker cancerns ursprung och hur människan kan ta upp kampen mot sjukdomen inom ramarna för den evolutionära processen.
(ca 48 min)

704, 2015

Seminarium – Skräddarsydd strålbehandling

2015-04-7|Etiketter: , , , , , , , |

Skräddarsydd strålbehandling vid prostatacancer
(VLL/Vimeo- NUS)

Camilla Thellenberg-Karlsson, överläkare i onkologi och medicine doktor vid Institutionen för strålningsvetenskaper.  Läs mer… .
Lärande luncher – seminarier på Frälsningsarmén vid Sagateatern i Umeå. (ca 37,5 min).

3103, 2015

TEMA – Cancer

2015-03-31|Etiketter: , , , , , , , , |

Kan vi upptäcka cancer tidigare?
(TEDGlobal  Okt 2014)
Jorge Soto utvecklar ett enkelt, icke-invasivt test baserat på öppen källkod, tillsammans med ett team av teknologer och forskare. Testet letar efter tidiga tecken på olika sorters cancer.
(ca 11 min)

3103, 2015

TEMA – Cancer

2015-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , |

Cancer och antioxidanter.
(Akademisk kvart, Göteborgs universitet – 2015-02-03)
Om du äter extra tillskott av antioxidanter kan du öka risken för cancer.
Martin Bergö, professor i molekylär medicin, berättar här hur tillskott av antioxidanter kan trigga igång cancerceller att växa mer.
(ca 12 min)

3103, 2015

TEMA – Cancer

2015-03-31|Etiketter: , , , , , , , |

Doktorn frågar doktorn, Alarmsymptom vid cancer.
(SUS. AKO Skåne – allmänläkarkonsulter)
Annika Åkerberg, specialist i allmänmedicin samt Mef Nilbert, överläkare i onkologi, RCC Syd.
I videon om alarmsymtom vid cancer diskuteras vilka de vanligast förekommande alarmsymtomen är och varför dessa är av vikt att identifiera. Ungefär hälften av patienter som visar sig ha cancer söker vård för ett […]

2112, 2014

FÖRELÄSNING – Urskilja maligna från benigna hudförändringar

2014-12-21|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

Urskilja maligna från benigna hudförändringar med en enkel mätning?
(FoU-lunchföreläsning – LiU)

Denna fråga och fler därtill svarar Magnus Falk mfl på på bla Institutionen för medicin och hälsa (IMH) Linköpings Univ. Han är Specialist i allmänmedicin sedan 2006 och arbetar just kliniskt nu som distriktsläkare 50% på Vårdcentralen Kärna i Linköping, 20% som adjungerad universitetslektor på […]

1209, 2014

SLS – Om cancermediciner

2014-09-12|Etiketter: , , , , , , , |

Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Problem och möjligheter.

Jonas Bergh (moderator), Professor Karolinska institutet, extern konsult/expert för LMV och EMA.
Det har skett en explosionsartad kunskapsutveckling avseende förståelsen av cancercellernas biologi. De senaste åren ser man också en glädjande utveckling med ett flertal nya viktiga cancermediciner med vissa fall mycket tydliga behandlingseffekter.
Sedan 2005 […]

1908, 2014

SEMINARIUM – Cancerbehandling.

2014-08-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

Hur sprider sig cancer?
(Med fak Lund; Crafoords vetenskapsluncher)

Föreläsning av Annika Jögi cancerforskare vid Lunds universitet (docent i molekylärmedicin).
Ingår i SUS/LU, Med.fak föreläsningsserie – ”Crafoords vetenskapsluncher” (ca 38 min).