1301, 2018

Årsbokslut

2018-01-13|Etiketter: , , , , |

Pensionerade Farmacevters Förbund (PFF)

 

ÅRSBOKSLUT 2017

 

För pensionerade Farmacevters Förbund ( org nr 802002-6236)

 

RESULTATRÄKNING

170101-172131

160101-161231

Intäkter

Medlemsavgifter

113 550

89 545

Övrigt

 
14 300

0

Summa intäkter

127 850

89 545

Kostnader

Medlemsaktiviteter

21 492

17 424

Årsstämma

24 589

21 444

Porto.e-post

32 962

22 589

Konsulter

13 573

11 365

Styrelse

7 863

10 282

Övriga kostnader

4 153

5 920

Trycksaker

12 508

0

Summa kostnader

117 140

89 023

Finansiella poster

Utdelningar

11 881

14 256

Skatt

2 614

3 136

Årets resultat

19 977

11 642

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Finansiella anläggnings

tillgångar

5 933

5 933

Omsättningstillgångar

 Plusgiro

19 398

2 849

Handelsbanken

74 138

62 258

Nordea

140 000

150 000

Skattekonto

14

13

Summa omsättningstillgångar
233 550

215 120

Summa […]

1401, 2017

Årsbokslut 2016

2017-01-14|Etiketter: , , , , |

Pensionerade Farmacevters Förbund (PFF)

ÅRSBOKSLUT 2016

För pensionerade Farmacevters Förbund ( org nr 802002-6236)

RESULTATRÄKNING

160101-161231

150101-151231

Intäkter

Medlemsavgifter

89 545

94 250

Övrigt

0

1 718

Summa intäkter

89 545

95 968

Kostnader

Medlemsaktiviteter

17 424

23 059

Årsstämma

21 444

26 779

Porto.e-post

22 589

33 151

Konsulter

11 365

25 502

Styrelse

10 282

9 685

Övriga kostnader

5 920

4 005

Trycksaker

0

13 245

Summa kostnader

89 023

135 426

Finansiella poster

Utdelningar

14 256

13 860

Skatt

3 136

3 049

Årets resultat
 
11 642
 
 
-28 647

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Finansiella anläggnings

tillgångar

5 933

5 933

Omsättningstillgångar

 Plusgiro

2 849

4 722

Handelsbanken

62 258

198 002

Nordea

150 000

0

Skattekonto

13

13

Summa omsättningstillgångar
215 120

202 737

Summa tillgångar
 
221 […]

1201, 2016

Årsbokslut

2016-01-12|Etiketter: , , , , |

Pensionerade Farmacevters Förbund (PFF)

För pensionerade Farmacevters Förbund ( org nr 802002-6236)

RESULTATRÄKNING

150101-151231

140101-141231

Intäkter

Medlemsavgifter

94.250,00

94.772,00

Övrigt

1.718,00

5.000,60

Summa intäkter

95.968,00

99.772,60

Kostnader

Medlemsaktiviteter

23.059,04

16.412,50

Årsstämma

26.779,00

19.604,00

Porto.e-post

33.151,30

20.626,07

Konsulter

25.502,00

17.109,00

Styrelse

9.685,00

9.019,00

Övriga kostnader

4.004,80

6.281,80

Trycksaker

13.245,00

0,00

Summa kostnader

135.426,14

89.052,37

Finansiella poster

Utdelningar

13.860,00

13.068,00

Skatt

3.049,00

2.875,00

Årets resultat

-28.647,14

20.913,23

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Finansiella anläggnings

tillgångar

5.933,00

5.933,00

Omsättningstillgångar

 Plusgiro

4.721,79

59.261,93

Handelsbanken

198.001,81

184.141,81

Skattekonto

13,00

11,00

Summa omsättningstillgångar
202.736,60

243.414,74

Summa tillgångar

208.669,60

249.347,74

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

233.597,74

212.684,51

Årets resultat

-28.647,14

20.913,23

Summa eget kapital

204.950,60

233.597,74

Övriga skulder

Skatteskuld

3.049,00

2.875,00

Förutbetalda medlemsavgifter
670,00

375,00

Summa skulder

3.719,00

3.250,00

Summa skulder och

eget kapital

208.669,60

249.347,74

Stockholm den15 januari 2016

Inger Sandahl

Britta Lisper

Mariana Cederstam

Gunnar Lundberg

Ingela Klingberg

Roland Fernström

Alice Hörnell

 

Dokumentet som PDF-fil för nedladdning!
BOKSLUT 2015