1003, 2016

FÖRELÄSNING – Databaser

2016-03-10|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Från runstenar och pappersjournaler till databaser.
(KI – Professorsföreläsning: Per Wändell)

Per Wändell Sektionen för allmänmedicin, KI, berättar under titeln ”Från runstenar och pappersjournaler till databaser. En forskningsresa över två millenier.”

(ca 28 min)

Ingår i Karolinskas föreläsningsserie – ”Låt dig inspireras av en professor”.

1205, 2015

SLS – Kunskap & Läkekonst.

2015-05-12|Etiketter: , , , , , , , , , |

Föreläsning och frågestund kring Tankar om allmänmedicin ledd av Christer Petersson, med dr och allmänläkare.

Om kunskap och praktisk medicin grundad i föredragshållarens egna erfarenheter av patienter, kollegor och sjukvård. Framställningen är personlig och växlar mellan konkret och abstrakt. Relationen mellan konst och vetenskap är ett annat tema som återkommande och exemplifieras utifrån litteraturen och egna erfarenheter. […]