3101, 2017

TEMA febr 2017 – Ålder – Ny livsstil.

2017-01-31|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Ny livsstil gav lägre kolesterol och minskad hjärtdöd.
(VLL/Vimeo – Lärande luncher)

Marie Eriksson, docent och universitetslektor i statistik.
Hälsoupplysning och vård på lika villkor är ett mål för landstinget men jämlik hälsa kräver stora insatser. Därför är minskningen av kolesterolnivåerna i länet en stor framgång.

Låg- och högutbildade kvinnor har lika lågt kolesterol och nivåerna hos personer med fetma […]

3101, 2017

TEMA febr 2017 – Ålder – Avgöra ålder.

2017-01-31|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Åldersbestämning.
( SVT/Vetenskapens Värld – Klipp Åldersbestämning, okt 2016)

Kort om programmet.
Åldersbedömningar är ovetenskapliga? From i år ska medicinska ålderbedömningar av ensamkommande flyktingbarn börja utföras i stor skala i Sverige. Avsikten är att på ett vetenskapligt sätt avgöra om de ska behandlas som barn eller vuxna. Men i andra länder är kritiken mot metoderna som ska användas […]

1401, 2017

Årsbokslut 2016

2017-01-14|Etiketter: , , , , |

Pensionerade Farmacevters Förbund (PFF)

ÅRSBOKSLUT 2016

För pensionerade Farmacevters Förbund ( org nr 802002-6236)

RESULTATRÄKNING

160101-161231

150101-151231

Intäkter

Medlemsavgifter

89 545

94 250

Övrigt

0

1 718

Summa intäkter

89 545

95 968

Kostnader

Medlemsaktiviteter

17 424

23 059

Årsstämma

21 444

26 779

Porto.e-post

22 589

33 151

Konsulter

11 365

25 502

Styrelse

10 282

9 685

Övriga kostnader

5 920

4 005

Trycksaker

0

13 245

Summa kostnader

89 023

135 426

Finansiella poster

Utdelningar

14 256

13 860

Skatt

3 136

3 049

Årets resultat
 
11 642
 
 
-28 647

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Finansiella anläggnings

tillgångar

5 933

5 933

Omsättningstillgångar

 Plusgiro

2 849

4 722

Handelsbanken

62 258

198 002

Nordea

150 000

0

Skattekonto

13

13

Summa omsättningstillgångar
215 120

202 737

Summa tillgångar
 
221 […]

1401, 2017

Revisionsberättelse 2016

2017-01-14|Etiketter: , , , , |

Revisionsberättelse för Pensionerade Farmacevters Förbund

Undertecknade, revisorer i  Pensionerade Farmacevters Förbund

har enligt uppdrag granskat årsredovisningen, de underliggande räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för 2016.

Räkenskaperna har förts med noggrannhet och alla intäkter och kostnader har verifierats med vederbörliga allegat.

Styrelsens verksamhet har kunnat följas med utförliga protokoll.

Vi tillstyrker att uppgjord resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet […]

1301, 2017

Årsberättelse 2016

2017-01-13|Etiketter: , , , , |

Pensionerade Farmacevters Förbund
Årsberättelse för verksamheten 2016

Vid årsmötet den 8 mars 2016 valdes för verksamhetsåret 2016 följande styrelse:

Ordförande Inger Sandahl

Styrelseledamöter: Mariana Cederstam omval, Alice Hörnell omval, Ingela Klingberg omval, Britta Lisper omval, Roland Fernström omval och Gunnar Lundberg omval.

Till revisorer omvaldes Karin Nilsson och Eva-Lena Ahlesten. Som revisorssuppleant omvaldes Jan Ernberg.

Årsavgiften har varit 75 kr för […]

211, 2016

NYHETSBREV november 2016

2016-11-2|Etiketter: , , , |

Digitalt hjärnsläpp!!!

Så har det hänt. Vi har drabbats av datorhaveri. Digitalt hjärnsläpp i 3 veckor. Uppgraderingar, nya installationer, restaurering av allt PFF-material på webben, mejls, bloggar, ja allt. Men nu är vi igång igen.
Men inget ont som inte har något gott med sig. Tid för umgänge, teaterbesök, besök på jazzklubbar medan dator står och stampar […]

111, 2016

SEMINARIER nov. 2016 – Robotträning efter stroke

2016-11-1|Etiketter: , , , , , , , , , |

På gång – robotträning efter stroke.
(VLL/Vimeo)

Charlotte Häger, professor i fysioterapi.

Hennes forskning är inriktad på människans sensorimotoriska kontroll och speciellt i relation till hur denna påverkas vid olika skador och sjukdomar. Sensorimotorisk kontroll innebär att hjärnan med hjälp av olika sensoriska och motoriska system kan kontrollera våra muskler på ett så effektivt och bra sätt som […]

111, 2016

SEMINARIER nov. 2016 – Zika/Dengue

2016-11-1|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Zika och dengue – när kommer det hit?
(VLL/Vimeo)

Joacim Rocklöv, universitetslektor och forskare i miljömedicin.

Allt oftare hör vi om myggburna virus som orsakar allvarlig sjukdom. Klimatutvecklingen har stor påverkan på utbredningen och frågan är om vi i Norden ska slippa undan infektioner också med zika- och denguevirus?

Störst risk att drabbas har turistön Madeira samt Georgien och […]

111, 2016

SEMINARIER november 16 – ALS

2016-11-1|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Antikroppar mot ALS – en elegant lösning.
(VLL/Vimeo)

Thomas Brännström, professor och överläkare i patologi.

Kort innebär ALS att de nervceller som styr skelettets muskler dör. Den drabbade förlamas successivt och dör när andningsmuskulaturen slutar fungera. ALS, amyotrofisk lateralskleros, är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn för flera sjukdomar som angriper delar av hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen och […]

3010, 2016

YSTAD – Lokal aktivitet hösten 2016

2016-10-30|Etiketter: , , , , , , , , |

Välkomna till höstens 2016 aktiviteter för PFF:are i Ystad

Onsdagen den 24 augusti, klockan 13.00

MEDLEMSTRÄFF

Nu drar vi igång PFF:s nya lokalavdelning i Ystad. Vi tänkte oss mjukstarta med en medlemsträff.

Vi träffas på Restaurang Norra Promenaden i Ystad  över en bit lunchmat för att diskutera den fortsatta verksamheten inom lokalavdelningen. Men framför allt för att möta gamla kollegor, som bor i […]