809, 2016

TEMA sept 2016 – Träna hjärna – Fysisk träning.

2016-09-8|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Fysisk träning viktigt vid demens.
(VLL/Vimeo – Lärande luncher)

Erik Rosendahl,, fysioterapeut och docent.

Fysisk aktivitet rekommenderas enligt Nationella riktlinjer som en daglig aktivitet för personer med demenssjukdom. Fysisk träning kan dessutom förbättra förmågan att utföra ADL och andra funktioner. Hjärnan kan nybilda hjärnceller och stimuleras att fungera bättre av fysisk aktivitet.
(ca 39 min)

(Lärande luncher – seminarier på […]

1103, 2016

Revisionsberättelse

2016-03-11|Etiketter: , , , , |

Revisionsberättelse för Pensionerade Farmacevters Förbund

Undertecknade, revisorer i  Pensionerade Farmacevters Förbund
har enligt uppdrag granskat årsredovisningen, de underliggande räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för 2015.

Räkenskaperna har förts med noggrannhet och alla intäkter och kostnader har verifierats med vederbörliga allegat.

Styrelsens verksamhet har kunnat följas med utförliga protokoll.

Vi tillstyrker att uppgjord resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet […]

1301, 2016

PFF – Revisorer 2015

2016-01-13|Etiketter: , , , |

Förbundets revisorer  för 2015
Valda vid förbundets årsmöte 17 mars 2015

Revisorer

Karin Nilsson
Drottninggatan 182 A
254 33 HELSINGBORG
Tel: 042-284100
Mobil: 070-300 65 16
E-post: karin.m.nilsson@telia.com

Eva-Lena Ahlesten
Gustav III:s väg 70
168 37 BROMMA
Tel: 08-420 613 04
Mobil: 070-203 30 88
E-post: eva-lena@ahlesten.se

Revisorssuppleant

 Jan Ernberg
Näsbydalsvägen 6 14 tr
183 31 TÄBY
Tel: 08-758 08 92
Mobil:0707-1948 20
E-post: jan.ernberg@home.se

 

 

1301, 2016

PFF – Styrelse 2015

2016-01-13|Etiketter: , , , , |

Förbundets styrelse för 2015
Vid förbundets föreningsstämma 17 mars 2015 valdes följande personer att ingå i styrelsen.

Ordförande

Inger Sandahl
Åsögatan 102
118 29 STOCKHOLM
Tel: 08-640 54 13
Mobil: 073-034 9151
E-post:
inger.sandahl@comhem.se

Vice ordförande/Sekreterare

Alice Hörnell
Katarina Västra Kyrkogata 8
116 25 STOCKHOLM
Tel: 08-641 57 95
Mobil: 070-606 32 14
E-post: bjoerkman@receptpharma.se

Kassaförvaltare, registeransv.

Mariana Cederstam
Petrejusvägen 16
121 38 JOHANNESHOV
Tel: 08-649 73 89
Mobil: 070-571 82 44
E-post: m.cederstam@bredband.net

Ledamot,webbredaktör

Roland Fernström
Slåttervägen 46175 50 JÄRFÄLLA
Tel: 08-580 34 152
Mobil: 070-586 03 […]

1201, 2016

Årsbokslut

2016-01-12|Etiketter: , , , , |

Pensionerade Farmacevters Förbund (PFF)

För pensionerade Farmacevters Förbund ( org nr 802002-6236)

RESULTATRÄKNING

150101-151231

140101-141231

Intäkter

Medlemsavgifter

94.250,00

94.772,00

Övrigt

1.718,00

5.000,60

Summa intäkter

95.968,00

99.772,60

Kostnader

Medlemsaktiviteter

23.059,04

16.412,50

Årsstämma

26.779,00

19.604,00

Porto.e-post

33.151,30

20.626,07

Konsulter

25.502,00

17.109,00

Styrelse

9.685,00

9.019,00

Övriga kostnader

4.004,80

6.281,80

Trycksaker

13.245,00

0,00

Summa kostnader

135.426,14

89.052,37

Finansiella poster

Utdelningar

13.860,00

13.068,00

Skatt

3.049,00

2.875,00

Årets resultat

-28.647,14

20.913,23

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Finansiella anläggnings

tillgångar

5.933,00

5.933,00

Omsättningstillgångar

 Plusgiro

4.721,79

59.261,93

Handelsbanken

198.001,81

184.141,81

Skattekonto

13,00

11,00

Summa omsättningstillgångar
202.736,60

243.414,74

Summa tillgångar

208.669,60

249.347,74

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

233.597,74

212.684,51

Årets resultat

-28.647,14

20.913,23

Summa eget kapital

204.950,60

233.597,74

Övriga skulder

Skatteskuld

3.049,00

2.875,00

Förutbetalda medlemsavgifter
670,00

375,00

Summa skulder

3.719,00

3.250,00

Summa skulder och

eget kapital

208.669,60

249.347,74

Stockholm den15 januari 2016

Inger Sandahl

Britta Lisper

Mariana Cederstam

Gunnar Lundberg

Ingela Klingberg

Roland Fernström

Alice Hörnell

 

Dokumentet som PDF-fil för nedladdning!
BOKSLUT 2015

1201, 2016

Årsberättelse 2015

2016-01-12|Etiketter: , , , , |

Pensionerade Farmacevters Förbund
Årsberättelse för verksamheten 2015

Vid årsmötet den 17 mars 2015 valdes för verksamhetsåret 2015 följande styrelse:
Ordförande Inger Sandahl
Styrelseledamöter; Mariana Cederstam omval, Alice Hörnell omval, Ingela Klingberg omval, Britta Lisper omval, Roland Fernström omval och Gunnar Lundberg omval.
Till revisorer omvaldes Karin Nilsson och Eva-Lena Ahlesten. Som revisorssuppleant omvaldes Jan Ernberg.

Årsavgiften har varit 75 kr.

Vid årsskiftet […]

1001, 2016

NYHETER – Antidepressiv medicin.

2016-01-10|Etiketter: , , , , , , , , |

Fungerar sämre på äldre.
(SVT – Nyheter – 4 jan 2016)

Depression är väldigt vanligt bland äldre personer och många får antidepressiv medicin. Men enligt flera studier är det inte säkert att medicinen hjälper lika bra som på yngre personer. Däremot blir ofta biverkningarna fler. Nu kan Socialstyrelsen komma att ändra sina rekommendationer om medicinen.

Ju äldre man blir desto […]

701, 2016

NYHETER – Tuffare pensionärer.

2016-01-7|Etiketter: , , , , , , , |

Pensionärer tuffare mot läkare – vi följer med Birgitta, 75.
(TV4 – Nyheterna  2015-12-25)

Nu ska äldre bli tuffare vid sina läkarbesök. Många pensionärer äter mycket mediciner och därför startar nu en utbildningsinsats. Vi följde med 75-åriga Birgitta Lewerth på hennes besök hos läkaren..

Det kan vara svårt att ställa krav i ett utsatt läge hos doktorn. Men […]

501, 2016

NYHETER – Magont.

2016-01-5|Etiketter: , , , , , , , , , |

Då ska du söka hjälp för magont.
(TV4/YouTube – Malou Efter tio  2015-11-23)

Överläkare Stefan Branth om vilka slags magsmärtor du bör vara uppmärksam på och söka hjälp för.
(ca 21 min).

301, 2016

NYHETER – Felaktiga läkemedelslistor.

2016-01-3|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Felaktiga läkemedelslistor hotar patientsäkerheten.
(SVT Nyheter Helsingborg – 19 nov 2015)

83 procent av de äldre patienter som kom till Ängelholms sjukhus hade större eller mindre fel i sina läkemedelslistor.
Patientsäkerheten vilar tungt på att patienterna själva har koll. Det har långt ifrån alla..

Tre fjärdedelar av felen bedömdes potentiellt kunna påverka patienten negativt. Det visar en granskning som klinikapotekare […]