Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Problem och möjligheter.

Jonas Bergh (moderator), Professor Karolinska institutet, extern konsult/expert för LMV och EMA.
Det har skett en explosionsartad kunskapsutveckling avseende förståelsen av cancercellernas biologi. De senaste åren ser man också en glädjande utveckling med ett flertal nya viktiga cancermediciner med vissa fall mycket tydliga behandlingseffekter.
Sedan 2005 registreras alla mediciner för hela EU-området med en ansökan till Europeiska Läkemedelsverket (EMA)/EU. Efter att EMA har analyserat registreringsfilen och givit s.k. ”positive opinion”, sker det formella beslutet av kommissionen i Bryssel. Efter det beslutet är medicinerna i princip fria att användas.
(SLS Tisdagsklubben) (ca 121 min)
Klicka på bilden.  (Visas i ett PopUp-fönster)