Föreläsning och frågestund kring Tankar om allmänmedicin ledd av Christer Petersson, med dr och allmänläkare.

Om kunskap och praktisk medicin grundad i föredragshållarens egna erfarenheter av patienter, kollegor och sjukvård. Framställningen är personlig och växlar mellan konkret och abstrakt. Relationen mellan konst och vetenskap är ett annat tema som återkommande och exemplifieras utifrån litteraturen och egna erfarenheter. Huvudsyfte är att visa på kunskapens mångfald och försvara läkekonsten i dess betydelse av praktiskt kunnande baserat på vetenskap, erfarenhet och ett gott omdöme..
(SLS – Kunskap&Läkekonst) (ca 123 min)
Klicka på bilden.  (Visas i ett PopUp-fönster)