Föreläsare: Ann Pontén, docent i dermatologi men hon har också varit verksam som konstnär och disputerade nyligen igen med avhandling om konstnären Marcel Duchamp.

Det är inte överraskande att huden är det kroppsorgan som sannolikt oftast avbildas inom konsten – men exakt hur väljer konstnärer inom olika historiska skeden och genrer att avbilda den levande huden? Är det någon skillnad mellan de material man har använt inom konst jämfört med inom dermatologi och anatomi.
(SLS – Konst&Läkekonst) (ca 100 min)
Klicka på bilden.  (Visas i ett PopUp-fönster)