Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?
(LIU/Forskning i Framkant)

Martin Hallbeck, docent i patologi. berättar om hur forskning vid Linköpings universitet har bidragit till förståelsen om att sjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna.
Linköpings Universitet – Forskning i Framkant. (ca 53,5 min)