Bort med proppen vid stroke!
(VLL/Vimeo)

Johan Jacobsson, överläkare i neurologi berättar om stroke i allmänhet och nya metoder att avlägsna proppar vid stroke. Metoder som revolutionerat behandling.

Att operera bort proppen vid stroke och inte bara lösa upp den har fördelar för både patienten och omsorgen.

Om blodproppen tas bort med ett instrument i hjärnan så minskas risken för handikapp och dödlighet avsevärt. Med hjälp av en ny behandlingsmetod, så kallad trombektomi, kan stroke-patienter mycket snabbare klara sig helt själva. Dessutom ökade överlevnaden från 81 procent till 90 procent.

Den nya behandlingsmetoden går ut på att med hjälp av ett instrument som förs upp i hjärnan ta bort proppen med en sug eller metallnät. En behandlingsmetod som redan börjat användas på vissa sjukhus i Sverige.
En behandlingsmetod som redan börjat användas på vissa sjukhus i Sverige.

(ca 50 min)

Vill du kolla mer. Här ett kollage med slider från en stroke-kongress- Klicka här!
Vill du läsa mer – Klicka här!

(Lärande luncher – seminarier på Frälsningsarmén vid Sagateatern i Umeå)